17. Bulletin správní rady ERYICA

Správní rada ERYICY měla své poslední zasedání  14.-17. 10. 2010 v Moscenicka Draga (Opatija(, Chorvatsko. Dva členové - Marc a Jorge se ze setkání omluvili. Hostující organizací byla Zajednica ICM, Chorvatsko.

Záležitosti členství

Správní rada rozhodla o povýšení spolupracující organizace SEGA z Macedonie na přidruženého člena ERYICA. Rovněž odsouhlasila administrativní změnu pro nizozemskou organizaci Vereniging va JIPs. Místo ní bude jako národní koordinátor vystupovat JONG Rotterdam.

Finance

N setkání bylo diskutováno několik finančních záležitostí. Současný stav rozpočtu na rok 2010 byl k nahlédnutí a rozpočet na rok 2011 byl schválen. Rada rozhodla, že všechny refundace (cestovní náklady na semináře, konference  atd.) musí být odeslány do kanceláře nejpozději do 2 měsíců po události.

Partneři

Evropská Unie

Evropský komisy byla odevzdána žádost o tříletý operační grant. Velké díky patří všem členským organizacím, které poskytly plán na rok 2011! ERYICA taky podala dvě žádosti o grant z programu Mládež v Akci na dva projekty, Jimmy a Mind my Mind („Ber mě v potaz"). Když budeme mít více informací o případném obdržení grantu, poskytneme o obou projektech bližší informace.

Další projekt - The Better Youth Information for New Times („lepší informace pro mládež v leších časech"), který měl několik částí - SHERYICA, brožura o příkladech dobré praxe v Evropě,školení školitelů, YIntro školení a 4 pracovní setkání školitelů - je u úspěšného konce.

Rada Evropy

Ke konci září se v Evropském centru mládeže uskutečnilo kolokvium „Bridgind the Gap" (Přemostění mezery). Kromě besed a seminářů účastníci také oslavili 20. výročí  doporučení  Rady Evropy týkající se informací pro mládež.  Byly vytvořeny tzv. dynamické dvojice, které mají za cíl posílit vzájemnou mezinárodní spolupráci mezi jednotlivými účastníky semináře.

Kooperace tří sítí

Konference tří sítí, která se uskutečnila na přelomu září a října byla úspěšná v mnoha aspektech. Dalším krokem bude realizace projektů, které byly během konference schváleny. Claire Conlon připraví podrobní zprávu z konference.

Aktivity, události, projekty a služby

25. výročí ERYICA

Oslavy 25. Výročí ERYICA budou součástí programu nadcházejícího výročního zasedání v Chorvatsku. Sekretariát ERYICA poskytne všem členským organizacím tiskovou zprávu. Správní rada taky navrhla, aby členské organizace přistoupili k oslavám tohoto výročí inovativně a dle svých možností. ERYICA plánuje konferenci o historii informací pro mládež. Více informací o plánované konferenci bude k dispozici na začátku prosince.

Evropský den informací pro mládež

Datem pro tento den bude v roce 2011 15. Duben. ERYICA poskytne všem členským organizacím potřebné materiály jako logo, banner, tiskovou zprávu.

Koncept mobility a Infomobil.org

Pracovní skupina začala rozvíjet a plánovat koncept mobility a informační body infomobilu.  Myšlenkou konceptu je „být doma i mimo domova." Pracovní skupina se bude dále setkávat i v příštím roce. Rada taky intenzivně diskutovala o otázce online platformy mobility mládeže Infomobil.org. ten by měl být zahrnut do koncepce mobility jako součást širšího obrazu. Na stránkách infomobil.org je umístněn online průzkum, který bude po 30. listopadu  zpracován a výsledky dále použity při dalších úpravách webových stránek. Setkání editorů Infomobilu je plánováno na jaře 2011.

Více informací v přiloženém originálním textu viz. příloha.
pro NICM zpracovala Petra Sara Pavlacová, listopad 2010
AttachmentVelikost
gvb bulletin no 17 November.pdf158.31 KB

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5