Informace o programu - Začít spolu

 

Vznik programu
Původní program Step by step se začal vytvářet v 90. letech v USA na základě nových poznatků o lidském mozku a procesu učení i z praxe mnoha škol (viditelná je inspirace školou C. Freineta). U nás je program realizován s finanční podporou Sorosovy nadace jako součást Projektu podpory vzdělávání Open Society Fund Praha pod názvem "Začít spolu" a to od roku 1994 v mateřských školách a od roku 1996 i na prvním stupni základních škol. (Ve školním roce 96/97 to bylo prvních 5 škol, v současnosti je jich více než 65.)

Jak vypadá třída Začít spolu
Třída je rozdělena na tzv. centra aktivity - to jsou vlastně stolky ke kterým náleží dobře přístupné police s různými materiály podle zaměření centra (centrum psaní, čtení, matematiky, věd a objevů, ateliér, ale mohou existovat i jiná).

Jak probíhá den ve třídě Začít spolu

První dvě vyučovací hodiny

Den začíná povídáním v kruhu (na koberci), ve kterém si děti vzájemně sdělí své nové zážitky či pocity a seznámí se s plány na nový den. Děti se tím učí vyjadřovat, vybírat, co je podstatné, naslouchat druhým, diskutovat apod. (navíc se pochlubí, že byli např. v ZOO a nebudou to říkat každému zvlášť během dne). Učitel se seznamuje s aktuální náladou dětí a může podle toho volit vhodný způsob jednání (je například dobré vědět, že Jaruška je smutná, protože jí zemřel pejsek).

Seznámení s plány pro nový den probíhá například prostřednictvím "ranní zprávy", která se může vztahovat k probíranému učivu - např.: "Dnes je 21. března a tento den je zvláštní tím, že začíná nějaké nové období. Promyslete si, čím se toto období liší od jiných částí roku." (Děti samozřejmě odpovídají na otázku a opravují i chyby v textu.) Učitel může zároveň zjistit co už děti o tématu vědí i co by se dozvědět chtěly a podle toho je vhodně motivovat k dalším činnostem. Následuje obvykle matematika či čeština. Podoba výuky záleží na každém učiteli, ale obecně by děti měly být co nejaktivněji zapojeny (hry, diskuse, zajímavé úkoly, práce v různě velkých skupinách...)

Práce v centrech aktivity (asi 45 - 90 min.)

Učivo ve všech centrech se vztahuje vždy po určitou dobu (např. týden) k jednomu tématu a je vybíráno tak, aby se naplňovaly požadavky osnov. Každé dítě si vybírá do kterého centra který den půjde, ale během týdne musí vystřídat všechna centra. V každém centru děti plní zadané úkoly - některé samostatně, jiné skupinově, svým tempem i vlastním způsobem. Učitelé rozvíjí dětskou tvořivost tím, že nabízejí úkoly s mnoha řešeními. Pokud jsou některé děti dříve hotovy, mohou plnit náročnější dobrovolné úkoly navíc, pomáhat ostatním nebo si najít libovolnou jinou činnost (např. čtení). Učitel má čas na děti, které vyžadují větší pozornost. Hotové práce si děti nejprve samy hodnotí, poté je dávají zhodnotit učiteli, a nakonec je zařadí do své složky (tzv. portfolia), kde se postupně hromadí práce během celého pololetí (roku) a rodič či učitel se mohou kdykoli podívat na pokroky dítěte.
Pro práci v centrech bývá ve třídě ještě asistent, který se věnuje dětem stejně jako učitel - to však záleží na možnostech školy (někdy se může jednat o vychovatelky z družiny nebo studenty ze spolupracující pedagogické fakulty).

Po centrech aktivity bývají obvykle zařazovány hudební výchova, tělocvik apod. - činnosti, kterých se účastní celá třída najednou, a které nevyžadují takové soustředění jako např. matematika či čeština.

Poznámka:
* Více než v jiných programech se v Začít spolu klade důraz na multikulturní výchovu - učitel by měl dětem pomoci uvědomit si význam jednotlivých etnických skupin, obzvláště těch, ze kterých pocházejí děti navštěvující školu.
* Na začátku nebo v průběhu roku sepisuje učitel společně s dětmi pravidla, která se budou ve třídě dodržovat. Děti samy navrhnou co by ve třídě nechtěly (např. aby někdo někomu ubližoval) a pod seznam pravidel se každý podepíše. Tato forma vytvoření pravidel chování je pro děti samozřejmě závaznější než školní řád nebo nařízení učitele.

 

Kontakty

Oficiální stránky Step by step ČR
ZŠ Radotín
ZŠ Petřiny - Sever
Co je Step by Step ČR?
Začít spolu v MŠ Zvoneček Ústí nad Labem

Seznam ZŠ s programem Začít spolu


Zdroj: jednotlivé webové adresy škol a sbscr.cz

Poslední aktualizace: Jana Beničáková, březen 2018

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2