Informace o programu - Zdravá škola

Vznik programu

Snahy o to, aby škola byla zdravá, u nás nejsou nové. Zakladatelem zdravovědy (eubiotiky) u nás byl Mudr. Stanislav Růžička (1872-1946). Důvody nemocí těla i ducha viděl v tom, že lidstvo ztratilo základní přirozenou cestu života, a proto navrhl projekt eubiotické výchovné osady, který se však nakonec neuskutečnil, stejně jako trvalé rozšíření myšlenek eubiotiky, na kterém se několik let pracovalo. (Důraz byl kladen na život v přírodním prostředí a v dobrém rodinném svazku, zachovávání hygienických norem, prevenci nemocí, fyzickou práci a pohyb, správnou výživu (včetně abstinence alkoholu), prosté a účelné oblékání bez přepychu...)

První školu v přírodě u nás realizoval učitel a spisovatel Eduard Štorch (1878-1956), pro kterého bylo zdraví podmínkou další výchovy a vzdělávání. Proto se snažil o změnu prostředí i metod výchovy a vzdělávání (i v rodinách dětí) a založil tzv. Dětskou farmu (výuka s prvky alternativních škol v přírodním prostředí), kterou však úřady, i přes kladný ohlas rodičů, po osmi letech zakázaly.

V letech 1986-1990 vytvářela výzkumná skupina SZÚ v Praze "Ozdravný program pro ZŠ", který hovoří ve prospěch větší pestrosti a uvolnění režimu s dostatkem pohybu , relaxací a pitným režimem, při zachování pořádku a dohodnutých pravidel. "Zdravá škola" je projekt Světové zdravotnické organizace pro Evropu, Evropské unie a Rady Evropy, které dotovaly práci v Národním centru podpory zdraví, jež se stalo koordinátorem pro ČR v roce 1991. (Finanční podporu poskytla i dánská nadace, ministerstvo školství a ministerstvo zdravotnictví.) Školy, které měly o program zájem vypracovaly podle metodiky "Program podpory zdraví ve škole" vlastní projekt přizpůsobený podmínkám jejich školy. Zatím je u nás asi 92 Zdravých základních škol.

Hlavní cíle a zásady Zdravé školy

Protože každá škola si vytvořila vlastní projekt, nelze popsat konkrétní podobu školy. Obecně však platí, že zdraví ve Zdravé škole je chápáno jako celkový stav fyzické, psychické a sociální pohody. Podle zprávy českého výboru UNICEF z roku 1997 má každé čtvrté dítě strach ze školy (například kvůli vysokým, nízkým nebo nevhodným nárokům), proto se Zdravá škola snaží o celkově zdravou atmosféru ve škole, která spočívá na třech základních pilířích:
- pohoda prostředí (věcného, sociálního, organizačního)
- zdravé učení (smysluplnost, možnost výběru, přiměřenost, spoluúčast, spolupráce, motivující hodnocení, přirozenost, klidná a otevřená atmosféra, samostatnost žáků, zaujímání vlastních postojů, hledání konstruktivních nápadů, uvědomění si odpovědnosti za své konání, podpora zvídavosti a spontánnosti, respektování potřeb jednotlivce, rozvoj komunikace, diferencovaný a individuální přístup k žákům - zadávání práce podle schopností žáka, vytváření prostoru pro vzdělávání talentovaných žáků, včasná diagnostika žáka, snaha o integraci postižených, chyba je jedním ze stupňů učení...)
- otevřené partnerství (škola je modelem demokratického společenství, pořádá veřejné akce apod.)

Další prvky, se kterými se na různých školách můžete setkat:

- metody a formy školní práce: integrované vyučování, projektová výuka, problémové metody, samostatná práce, svobodná tvůrčí práce, epochové vyučování, vyučování v blocích či tematických celcích, kooperativní vyučování, podněty reformních škol, výuka v pracovních a herních koutcích, používání koberců, prvky dramatické výchovy, didaktické hry, učení se v životních situacích, zájmové vyučování
- pohyblivá délka vyučovacích hodin
- netradiční uspořádání třídy
- o přestávkách k dispozici tělocvičný inventář, tělocvična, dvůr či hřiště
- zavedení tří hodin tělesné výchovy týdně - třetí hodina probíhá například formou projektového vyučování spojeného s turistikou a poznáváním okolí
- další aktivity: soutěže, školní akademie, kulturní vystoupení, sportovní utkání, tábory, jarmarky, výstavy, ozdravné pobyty, výlety, exkurse, jóga, keramika, práce s tiskařským lisem a podobně podle možností
- žákovský parlament, dětské rozhlasové vysílání ve školním rozhlase, vydávání dětských novin
- informace o dětech poskytovány za přítomnosti dětí
- rodiče se mohou účastnit vyučování např. jako asistenti
- stravování: více zeleniny a ovoce, omezení podílu bílkovin a množství tuků, sójové výrobky, ryby

Kontakty

Projekt škola podporující zdraví 

Projekt Zdravá škola

Projekt škola podporující zdraví na ZŠ J. Masaryka Praha 2 

ZŠ Heyrovského Brno 

 

Poslední aktualizace: Jana Beničáková, březen 2018
Zdroj: www.alternativniskoly.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2