Domácí násilí - literatura

Zde naleznete vybranou tištěnou literaturu, která se váže k uvedenému tématu. Pokud víte o nějakých dalších vhodných publikacích, prosím kontaktujte nás na email info@nicm.cz.

Publikace vydané občanským sdružením ROSA - informace ZDE.


Týraná. Příběh ženy, která čelila domácímu násilí. Schwartz, Diane Vydal: Portál 2012.


Domácí násilí. Kontext, dynamika a intervence. Drahomír Ševčík, Naděžda Špaténková a kol. Vydal: Portál 2011.


Domácí násilí. Zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám, Bednářová, Z., Macková, K., Wünschová, P., Bláhová, K.. 1. vyd. Praha : Acorus o. s., 2009.

 

Domácí násilí, Conwayová, H.L., Vydal: Albatros 2007

 

Partnerské násilí - Oběti partnerského násilí, násilí mezi rodiči očima dětí, pachatelé partnerského násilí, Marvanová, B. a kol., Vydal: Linde 2007

 

Žena a domácí násilí - Z pekla ven, Buskotte, A., Vydal: Computer press 2008

 

Agrese, násilí a psychologie moci, Poněšický, J., Triton, Praha 2005

 

Citové vydíraní, jak ho rozpoznat a ubránit se mu, Forwardová, S., Motto 1999

 

Domácí násilí a jak se proti němu bránit, ROSA o.s., Praha 2001


Dneska tě ještě nezabiju, ROSA o.s., Praha 1997

 

Domácí násilí - staré problémy, nová řešení, vydal: Friedrich-Ebert-Stiftung e. V., 2004

 

Domácí násilí - záležitost nikoli soukromá, vydal Koordinační kruh prevence násilí na ženách, 1997


Domácí násilí: právní minimum pro lékaře, Jiřina Voňková, Radka Macháčková a kol., proFem, 2004

 

Domácí násilí : přístup k řešení problému ve vybraných evropských zemích: studie, Ludmila Čírtková, Radka Macháčková, Markéta Vitoušová, Bílý kruh bezpečí, 2002

 

Domácí násilí se zaměřením na problematiku obětí, Ivana Dufková, Jiří Zlámal, Střední policejní škola Ministerstva vnitra, Středisko pro výchovu k lidským právům a profesní etiku, 2005

 

Domácí násilí v českém právu z pohledu žen, Jiřina Voňková, Markéta Huňková a kol., proFem, 2004

 

Hranice v manželství, Návrat domů, Cloud, H., Townsend, J., Praha 2001

 

Intervence v případech domácího násilí - Informační materiál pro zdravotníky, ROSA o.s., Praha 2003Intervence v případech domácího násilí - Informační materiál pro policisty, ROSA o.s., Praha 2003

 

Informační bulletiny - ke stažení na stránkách www.rosa-os.cz

 

Jak jednat v případech domácího násilí? : praktická doporučení pro příslušníky, příslušnice Policie ČR : kampaň proti domácímu násilí na ženách, Alice Szczepaniková, Martina Žáková, Hana Langhansová, Liga lidských práv, 2004

 

Kontakt s obětí domácího násilí : manuál pro lékaře, autoři příspěvků Jan Bouška ... et al., Bílý kruh bezpečí, Praha 2003

 

Láska a manipulace, Nazare-Aga, I., Portal, Praha 2005

 

Mám vztek, Cooling, M., Portál, Praha 1993

 

Násilí na ženách, Informační kancelář rady Evropy, 2004

 

Násilí v rodině a jeho důsledky, JAN 2002

 

Nebuďte obětí, Kastová, V., ERA group, Brno 2003

 

Nenechte si ubližovat, Marrewa, A., Portál, Praha 2005

 

Neúplná rodina na sídlišti Petrovice, Nadace ROSA o.s., Praha 1994

 

O Hněvu, Linka důvěry, Demeterová, Ch., Kranzová, R., Nakladatelství Lidové noviny 1996

 

Podoby násilí v rodině, Šárka Gjuričová, Jana Kocourková, Jiří Koutek, Vyšehrad, 2004

 

Přežila jsem... Výpověďi týraných žen, ROSA o.s., Praha 2002

 

Svobodná, i když za mřížemi, Kamila Velikovská, Praha 2006. Příběh ženy, která žila 20 let s mužem, který ji fyzicky a psychicky týral. Knihu napsala žena ve vazbě poté, co manžela zastřelila.

 

Špatné zacházení se seniory a násilí v rodině : průvodce pro zdravotníky a profesionální pečovatele, sestavila Tamara Tošnerová ve spolupráci se sdružením Hestia a Českým helsinským výborem, Univerzita Karlova, Ambulance pro poruchy paměti, 2002

 

Umíte říct NE, Trabscchi, G., Portál, Praha 2006

 

V našem vlastním zájm, Ellen Pence, ROSA o.s. , Praha 2005

 

Vaše právo!: první právní pomoc ženám, obětem domácího násilí, Jiřina Voňková, proFem 2004

 

Vybrané kriminologické a právní aspekty domácího násilí: dva příspěvky k problematice domácího násilí v České republice: empirické poznatky a rozbor vybrané právní problematiky, odpovědná řešitelka Milada Martinková ; spoluřešitelka Radka Macháčková; technická spolupráce Jana Smetanová, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2001

 

 
Poslední aktualizace Markéta Žáková, červenec 2017.
Zdroj: internet
 

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2