Informace o programu - Domácí vzdělávání

Vznik:

Vzdělávání dětí doma má počátky v 60. letech v USA a je legální ve všech zemích Evropské unie (kromě SRN). V ČR existuje společnost přátel domácí školy, která domácí vzdělávání prosazuje do českého právního řádu a hájí zájmy doma vzdělávajících rodin. Experiment povolený MŠMT ČR byl zahájen 1.9.1998. Ve školním roce 2000/2001 absolvovalo tuto formu vzdělání zhruba 300 dětí na 3 školách. Dosud domácí vzdělávání umožňovalo 5 škol, podle nového školského zákona je dom. vzděl. již rovnocennou formou plnění povinné školní docházky a mělo by být umožněno na všech školách.

Některé z podmínek domácího vzdělávání:

- žáci jsou vzděláváni v souladu s platným standardem základního vzdělávání (tj. s osnovami)
- jednou za měsíc je povinná konzultace (dítě, rodič a pedagog), nejméně dvakrát za školní rok mají být výsledky vzdělávání hodnoceny (tj. žáci mají být "přezkoušeni"), výsledek hodnocení má být žákům vydáván ve formě slovního hodnocení
- žáci se mohou účastnit všech akcí školy (kroužky, výlety...)
- doma vzdělávající rodič musí mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou (může být udělena výjimka), posuzuje se i úplnost a funkčnost rodiny, od září 2001 se tato forma vzdělávání omezuje na děti se "specifickými vzdělávacími potřebami" - např. výjimečným nadáním, poruchami učení, problémy v sociální oblasti (což je podmínka ze strany MŠMT, proti které zúčastnění rodiče i pedagogové protestují)
- škola může vypovědět dohodu o zařazení dítěte do domácího vzdělávání, neplní-li rodiče podmínky dohody.

Školy pomáhají rodičům s vypracováním metodických plánů a s výběrem vhodných učebnic, organizují pro rodiče semináře.

Některé aspekty domácího vzdělávání:

- Rodič své dítě zná, ví tedy jak ho motivovat. Nemusí dítě testovat ani známkovat, protože při každodenní práci s ním ví, co mu jde a co ne - díky tomu navazuje na učivo, které už dítě zvládlo. Také má velký zájem na dobru svého dítěte. Liší se míra formálnosti.
- Rodič se musí postarat, aby dítě, které nenavštěvuje školu mělo dostatek jiných sociálních kontaktů. (Samozřejmě, že vrstevníci mohou mít na dítě negativní vliv - pod tlakem skupiny dítě často udělá něco, o čem ví, že to je špatné, jen aby nebylo z party vyčleněno, ale více o tom na níže uvedených internetových stránkách.)
- Rodičům někdy chybí srovnání znalostí dítěte s jeho vrstevníky, nebo zpětná vazba zda učí dobře. Až v průběhu domácího vzdělávání zjišťují jak je práce náročná a zda ji zvládnou.

 

Články k tématu:

Asociace pro domácí vzdělávání

Články o domácím vzdělávání od rodičů i odborníků na serveru Rodina.cz

Domácí vzdělávání: Dítě českým školám nesvěřím!

Diskuse rodičů, kteří své děti vzdělávají doma na serveru Rodina.cz 

 

Poslední aktualizace: Jana Beničáková, březen 2018
Zdroj: www.domaciskola.cz, www.rodina.cz/rubrika/domaci_skola, www.vitalia.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2