Ilegální drogy - Adresář organizací

Zde naleznete seznam zařízení poskytujících služby v oblasti závislostí na ilegálních drogách v Praze a jejím okolí.

Oddělení v rámci nemocničních zařízení

 

 

Název organizace

Činnost organizace

www stránky

Všeobecná fakultní nemocnice

Oddělení léčby závislostí

 • Lůžkové odd. - ženy
 • Lůžkové odd. - muži
 • Detoxifikační odd.
 • ALKO a TOXIambulance
 • Metadonová substituce
 • Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii

www.vfn.cz


PL Bohnice

Ambulantní skupiny pro patologické hráče

Střednědobá ústavní léčba

Detoxifikace

Následná péče

www.plbohnice.cz

FN Motol

Infekční centrum pro drogově závislé

Ambulantní péče i hospitalizace

www.fnmotol.cz

Nemocnice pod Petřínem - nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Dětský a dorostový detox

 • Psychiatrická a pediatrická ambulance

www.nmskb.cz

 

Ambulantní péče a poradenství

 

Název organizace

Činnost organizace

www stránky

SANANIM z.ú.

 

Denní stacionář

Denní stacionární program - intenzivní ambulantní léčba skupinovou formou, denně v pracovní dny od 9 do 16. pro max. 10 osob v délce 3 měsíců

Motivační program - otevřená ambulantní skupina (2 x týdně - úterý, čtvrtek od 10.30)

Individuální psychoterapie, poradenství, konzultace

Program pro klientyky-matky a těhotné uživatelky

Konzultace pro rodiče, partnery a blízké klientů

Rodinnou terapii

Sociální poradenství

www.sananim.cz

SANANIM z.ú.

 

CADAS -

soecializované ambulantní služby

 • program ambul.psychiatrické péče
 • program ambul.detoxifikace 
 • program dlouhodobé substituce
 • podpůrná skupina pro rodinné příslušníky
 

 

SANANIM z.ú

 

Poradna pro rodiče

Poradenství jednorázové, středně i dlouhodobé

Skupinová psychoterapie

Výchovně-vzdělávací a aktivační služby..

 

www.sananim.cz

Drop In o.p.s.

 

Ambulantní psychosociální služby, program Integračního centra

Strukturovaný léčebný program zaměřený na cílovou skupinu rodičů užívající návykové látky

1)      terapeutické skupiny

2)      individuální terapie

3)      socioterapie

4)      práce s dětmi zaměřená na rozvoj rodičovských kompetencí a interakcí mezi rodičem a dítětem

 

Adiktologická ambulance:

Nabídka služeb:

1)      vstupní adiktologické a psychiatrické vyšetření

2)      celkové zhodnocení adiktologické situace

3)      drogové testy, gravitesty

4)      navázání kontaktu na hepatologa a dermakologa

5)      adiktologické poradenství v oblasti návykových nemocí

6)      poradenství poruchy příjmu potravy

www.dropin.cz

Prev-Centrum 

Ambulantní léčba

 Rodinná terapie-rodinná terapie a poradenství, poradenství pro rodiče a blízké uživatelů návykových látek, experimentátorů, dětí a mladistvých v rizikových životních situacích

 Ambulantní léčba- Ambulantní léčba je určena uživatelům návykových látek v různých fázích užívání (od experimentátorů přes pravidelné uživatele po ty, kteří chtějí abstinovat)

 Následná péče- rodinná,individuální terapie/poradenství, sociální poradenství

 Substituční program


 

 

Anima-terapie 

 

Programy:

Léčba závslých osob

Závislí na závislých

 • Individuální terapie
 • Rodinná terapie
 • Skupinová terapie
 • Sociální a pravní poradenství
 • Práce s dětmi
 

 

Eset help o.s.

Sociální a pracovní začleňování osob s duální diagnózou - uživatele návykových látek s dlouhodobým duševním onemocněním

 

 

 

Ambulance ADA+

Adiktologická dorostová ambulance Kladno

 

Ambulantní program pro děti, dorost a jejich rodiče

- děti závislé "čemkoliv" (na alkoholu, drogách, počítačových hrách, sociálních sítí, gambling...)

Dlouhodobý podpůrný program pro rodiny.

Systematická péče pro rodiče, děti a dorost.

Poradenství, diagnostika, terapie, tréninkové a socioterapeutické programy, individuální i skupinová práce.

 

 

 https://www.zsi-kladno.cz

 

Další ambulantní péče v ČR naleznete ZDE

 

Detoxifikační centra

 

 

PL Bohnice

Detoxifikace

Ambulantní skupiny pro patologické hráče

Střednědobá ústavní léčba

Následná péče

www.plbohnice.cz

Nemocnice pod Petřínem - nemocnice milosrdných sester sv. Karla boromejského

Dětský a dorostový detox

 • Psychiatrická a pediatrická ambulance, Po-Pá 8-15:30

Lůžková část - kapacita 14 lůžek, průměrná délka pobytu 7-21 dní

www.nmskb.cz

Všeobecná fakultní nemocnice Detoxifikační odd.

www.vfn.cz

www.abstinence.cz

 

Další detoxifikační centra v ČR naleznete ZDE

 

Substituční programy

 

Drop-In o.p.s.

 

Centrum metadonové substituce

Nízkoprahové substituční centrum poskytuje substituci metadonem a Subutexem závislým na opiátech

www.dropin.cz

SANANIM z.ú.

 

CADAS -

ambulantní léčebné centrum

farmakoterapie buprenofin- Subutex®

psychoterapie, poradenství, sociální práce

www.sananim.cz

Všeobecná fakultní nemocnice

oddělení pro léčbu závislotí

Substituční léčba megafonem a Subutexem

 

www.vfn.cz

 

 

 

Další substituční programy v ČR  naleznete ZDE

 

Terapeutické komunity

 

 

Název organizace

Činnost organizace

www stránky

SANANIM z.ú.

 

Terapeutická komunita Němčice

Pobyt 10 - 12 měsíců

Kapacita 20 lůžek

Od 23 let výše - průměr kolem 30

www.sananim.cz

 

Terapeutická komunita Karlov

Mladiství 15 - 25 let

Matky (v jakémkoli věku) s dětmi

www.sananim.cz

Magdaléna o.p.s.

Terapeutická komunita Dlouhodobá residenční léčba pro klienty starší 18-ti let

Následná péče

 

www.magdalena-ops.cz

 

Další terapeutické komunity v ČR naleznete ZDE

 

Následná péče

 

SANANIM z.ú.

 

Doléčovací centrum

Ambulantní doléčovací program

Program chráněného bydlení

Program pro matky s dětmi

Chráněná pracovní místa

 

www.sananim.cz

Drop-In o.p.s.

 

Centrum následné péče

Individuální poradenství

Motivační trénink, dlouhodobá individuální terapie, rodinný poradenský kontakt

Skupinové poradenství

Tématická skupina, růstová skupina, skupina substituce, rodičovská skupina, rehabilitační pobyty

Sociální práce

Rehabilitační pobyty

www.dropin.cz

Magdaléna

Následná péče Chrpa

 • individuální přístup a práce s rodinou, skupinové aktivity            
 • možnost rekvalifikace v truhlářském či zahradnickém provozu
 • získání pracovní smlouvy a zápočtového listu
 • vyplácení minimální mzdy v programu pracovní
 • rehabilitace
 • možnost výkonu alternativních trestů
 • možnost celodenního stravování v TK
www.magdalena-ops.cz

Magdaléna

Následná péče

 1.  Socioterapeutický program
  • individuální a skupinová terapie
  • prevence relapsu
  • krizová intervence
  • rodinná a párová terapie
  • volnočasové aktivity
  • zážitkové programy
  • sociálně-právní servis
  • zdravotní servis
 2. Pracovní místa na zkoušku
  • hlavní pracovní poměr za minimální mzdu v chráněných podmínkách
 3. Chráněné bydlení na Včelníku (pro 8 klientů)
 4. Tréninkové byty v Praze (pro 8 klientů)
 www.magdalena-ops.cz

 

 

 

Další následné a doléčovací péče v ČR naleznete ZDE

 

Další služby

 

 

Ad hominem 

Infekční zubní ordinace

pro pacienty z rizikových a sociálně slabých skupin (HIV/AIDS pacienty, drogově závislé, vězně, azylanty, bezdomovce apod.) - MUDr. Ladislav Strnad

 

www.adhominem.cz

SANANIM z.ú.

Drogové informační centrum

Služby:

Drogový informační server

Drogová poradna

Server primární prevence

Služba DRAK (drogové aktuality)

Odborná knihovna

 

 www.sananim.cz

Centrum adiktologie

Odborné pracoviště pro výuku a výzkum různých forem lidského konání, jež mohou vézt k vytvoření závislostí

www.adiktologie.cz

časopis Adiktologie

časopis zaměřený na prevenci, léčbu a výzkum závislostí

www.adiktologie.cz

A.N.O.

Asociace nestátních organizací zabývající se prevencí a léčbou drogových závislostí

Poradenství a zprostředkování kontaktů

www.asociace.org

 

Kontaktní centra

  

Název organizace

Činnost organizace

www stránky

SANANIM z.ú.

Kontaktní centrum

 •  programy snižování zdravotních a sociálních rizik
 • motivační trénink a předléčebné porad.
 • zprostředkování všech typů ambulantní i rezidenční léčby
 • základní zdravotní služby
 • sociální služby:        -kontaktní práce, základní nápojový, vitaminový a hygienický servis
 • -sociální a trestně -právní poradenství -osobní asistence -krizová intervence -poradenství pro rodiče, partnery nebo přátele drogou ohrožených nebo uživatelů

www.sananim.cz

Drop-In o.p.s.

Nízkoprahové středisko

 • Konzultace, poradenství
 • Snižování rizik (výměna jehel...)
 • Pomoc při hledání ubytování, brigád
 • Kontakty na soc.kurátora
 • Zdravotní ošetření 
 • další služby pro registrované..

www.dropin.cz

Progressive o.p.s.

Stage 5 

Nízkoprahové kontaktní centrum pro uživatele nealkoholových drog

 • Výměnný program
 • Kontaktní práce
 • Asistence do zdravotnických zařízení
 • Sociální práce
 • Poradenství pro rodiče a blízké osoby
 • Skupinová práce sklienty

www.progressive-os.cz

 

 

 

Další kontaktní centra v ČR naleznete ZDE

 

Terénní programy

 

 

Název organizace

Činnost organizace

www stránky

SANANIM z.ú.

Terénní programy 

v centru Prahy (Muzeum, Hl. nádraží) všední dny 14-19 hod.

Terénní program 2 pro práci se specifickými skupinami

Injekční uživatelé drog v Praze ze specifických skupin

 • Romové
 • osoby ze zemí bývalého Sovětského svazu
 • osoby s psychiatrickým onemocněním

 

www.sananim.cz

Drop-In o.p.s.

Terénní programy

1) Pondělí až pátek: 12 - 14 hod. - centrum Prahy (Hlavní nádraží, Václavské náměstí); 15 - 17 hod. ostatní městské části (MČ P 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12).

2) Sobota, neděle, svátky: 14 - 16 hod. - centrum Prahy (Hlavní nádraží, Václavské náměstí).

3) Pondělí, středa, čtvrtek: 21 - 23 hod. - centrum Prahy (Hlavní nádraží, Václavské náměstí, příp. ostatní městské části).

www.dropin.cz

Progressive o.s.

No biohazard

Pro uživatele nealkoholových drog

-výměnný program, soc.práce, právní, zdravotní poradenství, ošetření, krizová intervence..

www.progressive-os.cz

 

Progressive o.s.

NON STOP 24+

automaty s injekčními stříkačkami, kondomy, vodou, desinfekcí..

 www.progressive-os.cz

 

 

 

 
Zdroj: webové stránky jednotlivých organizací, Pražská drogová fóra
 
Poslední aktualizace: M. Kunstová, červenec 2018

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2