Informační a poradenská střediska při úřadech práce (IPS)

Informační a poradenská střediska při úřadech práce (IPS) bezplatně poskytují poradenské služby všem občanům, kteří chtějí získat kvalifikaci, zvýšit si ji nebo potřebují poradit při změně povolání. IPS při poskytování svých služeb úzce spolupracuje se základními a středními školami a s ostatními sociálními partnery.

 

IPS poskytuje aktuální informace o:

 • síti středních a vysokých škol, studijních a učebních oborů v regionu a v celé ČR
 • podmínkách a průběhu přijímacího řízení
 • nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání
 • možnostech uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi
 • situaci na trhu práce v regionu a v celé ČR
 • možnostech rekvalifikace

 

Komu poskytuje IPS služby:

 • žákům základních škol se specifickými vzdělávacími potřebami
 • studentům a absolventům
 • rodičovské veřejnosti
 • školským zařízením
 • uchazečům a zájemcům o zaměstnání
 • veřejnosti

 

IPS poskytuje:

 • prostřednictvím počítačového programu vyhledávání studijního nebo učebního oboru v celé ČR, včetně informací o nástavbovém, vyšším odborném (pomaturitním) a vysokoškolském studiu
 • ke shlédnutí nabízí krátké informativní videofilmy, které dokumentují obrazem i slovem základní pracovní činnosti jednotlivých profesí, včetně ukázek konkrétního pracovního prostředí
 • poskytuje podrobné popisy jednotlivých profesí, obsahující výčet pracovních činností, používaných pracovních prostředků, popis pracovního prostředí
 • má k dispozici počítačový program pro samoobslužné testování profesních zájmů ve vazbě na povolání a příslušné vzdělání
 • provádí individuální a skupinové poradenství pro žáky ZŠ s ZvŠ, absolventy škol a další zájemce z řad veřejnosti, související s volbou povolání a jejich následným uplatněním v praxi
 • celostátní přehled povolání, karty povolání, informační letáky o jednotlivých povoláních, informační letáky jednotlivých škol, ukázky profesí na DVD
 

IPS organizuje besedy:

 • pro žáky základních škol k volbě prvního povolání
 • pro budoucí absolventy středních škol k problematice vstupu do zaměstnání, trhu práce, seznámení s činností úřadu práce a možnostech dalšího studia
 • v podzimních měsících ve spolupráci se školami "Burzu škol", jejímž smyslem je získání co nejširšího množství informací od zástupců středních škol, středních odborných učilišť a dalších vzdělávacích zařízení v regionu
 • Job cluby pro uchazeče o zaměstnání,informace zde : http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/jobclub

 

IPS jako součást úřadu práce:

 • spolupracuje se všemi odděleními ÚP, zvláště s odděleními rekvalifikací, analýzy trhu práce a poskytuje všechny dostupné informace o možnostech rekvalifikace a volných pracovních míst

 

Kontakt na IPS:

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání se nachází na každém úřadu práce. K individuálním konzultacím je nutné se předem (možno i telefonicky) objednat. Vybrat si pobočku Úřadu práce v ČR.

 

Zdroj: www.portal.mpsv.cz
Poslední aktualizace: N. Jogheeová, červenec 2019
 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
24
25
26
27
28
29
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
 
 
 
 
30
31
1
2
3
4
5