Irský vzdělávací systém

Školní docházka je v Irsku povinná od 6 do 16 let. Centralizovaný vzdělávací systém řídí Ministerstvo školství a vědy (Department of Education and Science).

Předškolní vzdělávání

Systém mateřských škol, které známe z ČR, v Irsku neexistuje. Předškolní vzdělávání do značné míry zajišťují základní školy, které v rámci nepovinných předškolních programů navštěvuje až 65 % čtyřletých dětí a téměř všichni pětiletí. Mimo základní školy existují podpůrné předškolní programy pro zdravotně postižené nebo děti ze znevýhodněných sociálních skupin.

Základní školy

Státní základní školy navštěvuje 98 % žáků. Základní vzdělání dále poskytují soukromé školy, které nedostávají od státu žádné příspěvky, a zvláštní školy. Náklady na provoz základních škol jsou převážně hrazeny ze státního rozpočtu, menší příspěvky pocházejí i z regionálních zdrojů. Osnovy pro základní školy byly revidovány v roce 1999. Základními oblastmi výuky jsou matematika, sociální a přírodní vědy a životní prostředí, umělecké předměty (výtvarná výchova, hudba, divadlo), tělesná výchova, společenská výchova, rozvoj osobnosti a zdravověda. Stále více základních škol nabízí také výuku cizích jazyků, která bude po ukončení pilotního projektu pravděpodobně zařazena do standardního výukového programu.

Střední školy

V Irsku existuje několik základních typů středních škol: secondary schools, voctional schools, community schools a comprehensive schools.
Středoškolské vzdělání probíhá ve dvou cyklech. První, tzv. Junior cycle, je tříletý (12-15 let) a je zakončen zkouškou Junior Certificate. Druhý, tzv. Senior cycle, je dvouletý a je zakončen zkouškou Leaving Certificate (obdoba naší maturity). Studenti mají možnost mezi prvním a druhým cyklem absolvovat tzv. transitional year, který je zaměřen na získání praxe a prohloubení vědomostí před nástupem do druhého středoškolského cyklu. Studenti během tohoto roku nejsou známkováni a mají možnost si sami sestavit svůj studijní program.
Maturita (Leaving Exam) je zakončením středního vzdělání a studenti si musí zvolit nejméně pět předmětů, povinným předmětem je irština.
Studium na odborných středních školách je zakončeno zkouškou Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP), který je obdobou naší maturity z odborných středních škol. Z povinných pěti předmětů si studenti musí vybrat nejméně dva odborné předměty. LCVP lze skládat i z cizích jazyků. Kromě klasických odborných škol mohou studenti absolvovat také dvouleté odborné studijní programy, zakončené zkouškou Leaving Certificate Applied. Absolventi tohoto programu nemají přímý přístup k vyššímu vzdělání prostřednictvím Central Application Office s výjimkou některých kurzů na technických univerzitách a institutech.

Vysokoškolské vzdělání

Vysokoškolské vzdělání je téměř výhradně financováno ze státních zdrojů prostřednictvím univerzitního sektoru, technologického sektoru a pedagogických škol (colleges of education). Kromě těchto státních institucí existují i soukromé vysoké školy.

Univerzitní sektor
V Irsku je sedm univerzit, které poskytují bakalářské a magisterské vzdělání včetně základního a aplikovaného výzkumu. Magisterské programy mohou být založeny na systému přednášek a seminářů nebo na výzkumu, doktorské tituly se udělují pouze na základě samostatného výzkumu.

Podrobné údaje o jednotlivých irských univerzitách naleznete zde:
National University of Ireland:
University College Cork http://www.ucc.ie
University College Dublin http://www.ucd.ie
National University of Ireland, Galway http://www.ucg.ie
National University of Ireland, Maynooth https://www.maynoothuniversity.ie/
The University of Dublin (Trinity College) http://www.tcd.ie
The University of Limerick http://www.ul.ie
Dublin City University http://www.dcu.ie

Technologický sektor zahrnuje 14 technologických institutů (Institute of Technology, v Dublinu www.dit.ie), a dále Rural and Business Development Institute v Tipperary a Tourism College v Killybegs. Vzdělání na těchto institutech zahrnuje širokou škálu oborů od vědy, business, informačních technologií a inženýrství po řemeslnou výrobu, lingvistiku a hudbu.

Colleges of Education jsou speciální školy pro budoucí učitele základních škol a učitele některých specifických oborů, např. náboženství.

Ostatní formy vyššího vzdělání
Kromě klasického univerzitního vzdělání mohou irští studenti získat vyšší odbornou kvalifikaci v různých pomaturitních kurzech. Ministerstvo školství a vědy také zajišťuje rekvalifikační programy a různé vzdělávací programy pro dospělé a pro seniory. Kromě ministerstva školství zajišťují vzdělávací programy i další ministerstva, zejména prostřednictvím různých agentur, např.: 
CERT http://www.cert.ie
TEAGASC http://www.teagasc.ie

Podrobné informace o systému irského školství naleznete zde:

Department on Education and Science
www.education.ie

EURYPEDIA - the information network on education in Europe

 

Zdroj: www.mzv.cz
Poslední aktualizace: Jana Beničáková, březen 2018

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2