ICM Turnov

ICM Turnov

Informační centrum pro mládež bylo v Turnově otevřeno v květnu 2013. Je to místo, kde mládež (ale nejen ona, ICM je otevřeno naprosto všem) snadno nalezne aktuální a relevantní informace z oblastí, které ji zajímají (o studiu v ČR i v zahraničí, o možnostech práce a brigád doma i jinde v Evropě a ve světě, o cestování a další náplni volného času). ICM také pomůže mladým lidem zjistit, co jí nabízí Evropská unie či jak mohou ovlivňovat dění kolem sebe. Důraz je kladen především na relevantnost a aktuálnost informací.  ICM usnadní mladým lidem nalézt to, co hledají.

Do ICM se mládež může také přijít poradit se svými problémy. V případě, že nejsme schopni návštěvníkovi poradit sami, pomůžeme mu najít a kontaktovat místa, kde mu určitě pomohou.

ICM také nabízí možnosti pro smysluplné trávení volného času. V přilehlém sálku je prostor pro setkávání mládeže nejen nad studiem, ale zájemci si mohou půjčit a hrát deskové hry či elektronické šipky. Jsou zde také pořádány besedy na témata, které mladé lidi zajímají.

 

kontakt:

Informační centrum pro mládež Turnov

Městská knihovna Antonína Marka Turnov

Jeronýmova 517

511 01 Turnov

 

Tel.: 481 313 177

E-mail: icm@knihovna.turnov.cz 

WEB: www.icm.turnov.cz

Facebook: www.facebook.com/icmturnov

 

Kontaktní osoba:

Bc. et Bc. Lucie Zoulová

 

Služby

ICM Turnov nabízí dětem, mládeži i široké veřejnosti:

  • informace o možnostech studia doma i v zahraničí, o možnostech práce doma i jinde v Evropě, o dobrovolnictví, kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivitách, mezinárodních výměnách mládeže, možnostech získání grantů EU pro neformální vzdělávání a neformální skupiny mládeže.
  • informace o spolcích, klubech, zájmových, charitativních organizacích a dalších institucích v Turnově a okolí.
  • poradenství v krizových situacích, kontakty na poradenské organizace, pomoc v naléhavé situaci – domácí násilí, šikana, závislost, zdravotní postižení, atp.
  • besedy, přednášky, workshopy, volnočasový klub v přilehlém společenském sálku
  • možnost přístupu na internet
  • půjčování AV médií z fondu Městské knihovny Antonína Marka

 

Informace jsou předávány prostřednictvím webu, vývěsek, telefonicky, elektronicky a zejména ústně při osobní návštěvě klientům i při činnostech klubu pro mládež.

Informační služby jsou bezplatné -  doplňkové služby (kopírování, faxování, Internet, tisk, scanování, prodej informačních tisků…) jsou poskytovány za ceny dle platného ceníku ICM.

 

kontakt:

Informační centrum pro mládež Turnov

Městská knihovna Antonína Marka Turnov

Jeronýmova 517

511 01 Turnov

 

Tel.: 481 313 177

E-mail: icm@knihovna.turnov.cz 

WEB: www.icm.turnov.cz

Facebook: www.facebook.com/icmturnov

 

Kontaktní osoba:

Bc. et Bc. Lucie Zoulová

 

Pozvánky

Žádné pozvánky pro toto ICM nebyly nalezeny.

Dokumenty

kontakt:

Informační centrum pro mládež Turnov

Městská knihovna Antonína Marka Turnov

Jeronýmova 517

511 01 Turnov

 

Tel.: 481 313 177

E-mail: icm@knihovna.turnov.cz 

WEB: www.icm.turnov.cz

Facebook: www.facebook.com/icmturnov

 

Kontaktní osoba:

Bc. et Bc. Lucie Zoulová

 

Fotogalerie

kontakt:

Informační centrum pro mládež Turnov

Městská knihovna Antonína Marka Turnov

Jeronýmova 517

511 01 Turnov

 

Tel.: 481 313 177

E-mail: icm@knihovna.turnov.cz 

WEB: www.icm.turnov.cz

Facebook: www.facebook.com/icmturnov

 

Kontaktní osoba:

Bc. et Bc. Lucie Zoulová

 

O zřizovateli

 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov (zkratka MKAMT) je univerzální knihovnou s profesionálními knihovníky, kterou coby příspěvkovou organizaci zřizuje Město Turnov.

MKAMT je veřejně-prospěšná, kulturní a vzdělávací instituce financována z veřejných zdrojů, především z rozpočtu zřizovatele, z dotací a z případných sponzorských darů. Poskytuje veřejnosti knihovnické, informační služby v rámci daných možností tak, aby byly dostupné všem bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, vyznání a zdravotního stavu.

Více na: www.knihovna.turnov.cz

kontakt:

Informační centrum pro mládež Turnov

Městská knihovna Antonína Marka Turnov

Jeronýmova 517

511 01 Turnov

 

Tel.: 481 313 177

E-mail: icm@knihovna.turnov.cz 

WEB: www.icm.turnov.cz

Facebook: www.facebook.com/icmturnov

 

Kontaktní osoba:

Bc. et Bc. Lucie Zoulová

 

Otevírací doba

 

Pondělí:  13:00-18:00

Úterý:    13:00-18:00

Středa:  13:00-18:00

Čtvrtek: 13:00-18:00

Pátek:    11:00-16:00

kontakt:

Informační centrum pro mládež Turnov

Městská knihovna Antonína Marka Turnov

Jeronýmova 517

511 01 Turnov

 

Tel.: 481 313 177

E-mail: icm@knihovna.turnov.cz 

WEB: www.icm.turnov.cz

Facebook: www.facebook.com/icmturnov

 

Kontaktní osoba:

Bc. et Bc. Lucie Zoulová

 

Kontakt

Informační centrum pro mládež Turnov

Městská knihovna Antonína Marka Turnov

Jeronýmova 517

511 01 Turnov

 

Tel.: 481 313 177

E-mail: icm@knihovna.turnov.cz 

WEB: www.icm.turnov.cz

Facebook: www.facebook.com/icmturnov

 

Kontaktní osoba:

Bc. et Bc. Lucie Zoulová