Zpravodaj

Zpravodaj ISM prosinec 2017 (Speciál)

Zpravodaj ISM je měsíčník, který informuje o novinkách z oblasti práce s informacemi pro mládež a zároveň svým obsahem přibližuje činnost jednotlivých ICM.

Zpravodaj si můžete stáhnout v elektronické podobě v příloze.

Zpravodaj ISM listopad 2017

Zpravodaj ISM je měsíčník, který informuje o novinkách z oblasti práce s informacemi pro mládež a zároveň svým obsahem přibližuje činnost jednotlivých ICM.

Zpravodaj si můžete stáhnout v elektronické podobě v příloze.

Inspiromat: Vybrané gramotnosti pro 21. století (II. část)

Tímto vydáním elektronického časopisu Inspiromat pokračujeme v naší třidílné minisérii Vybrané gramotnosti pro 21. století. V minulém čísle jsme se seznámili s pojmy informační, digitální a mediální gramotnost. Toto číslo je zaměřené více prakticky. Přinášíme vám seznam ověřených knižních, časopiseckých a jiných vědeckých a odborných databází a zdrojů.

Zpravodaj ISM říjen 2017

Zpravodaj ISM je měsíčník, který informuje o novinkách z oblasti práce s informacemi pro mládež a zároveň svým obsahem přibližuje činnost jednotlivých ICM.

Zpravodaj si můžete stáhnout v elektronické podobě v příloze.

Zpravodaj ISM září 2017

Zpravodaj ISM je měsíčník, který informuje o novinkách z oblasti práce s informacemi pro mládež a zároveň svým obsahem přibližuje činnost jednotlivých ICM.

Zpravodaj si můžete stáhnout v elektronické podobě v příloze.

Inspiromat: Vybrané gramotnosti pro 21. století

Druhé, a rovnou atypické, číslo Inspiromatu. V několika číslech se budeme zabývat úzce provázanými tématy, které jsme souhrně označily (sic) jako "Vybrané gramotnosti pro 21. století".

Zpravodaj ISM červenec - srpen 2017

Zpravodaj ISM je měsíčník, který informuje o novinkách z oblasti práce s informacemi pro mládež a zároveň svým obsahem přibližuje činnost jednotlivých ICM.

Zpravodaj si můžete stáhnout v elektronické podobě v příloze.

Inspiromat: Kariérové poradenství

První číslo inspirativního občasníku Inspiromat. Nová platforma vás bude provázet nápady a poznatky k tématům, jež jsou blízká všem pracovníkům v informačních centrech pro mládež. V tomto vydání se dovíte vše o kariérovém poradenství. Jakékoliv další odkazy, doporučení, příklady z praxe s kariérovým poradenstvím budou vítány. 

Zpravodaj ISM červen 2017

Zpravodaj ISM je měsíčník, který informuje o novinkách z oblasti práce s informacemi pro mládež a zároveň svým obsahem přibližuje činnost jednotlivých ICM.

Zpravodaj si můžete stáhnout v elektronické podobě v příloze.

Zpravodaj ISM květen 2017

Zpravodaj ISM je měsíčník, který informuje o novinkách z oblasti práce s informacemi pro mládež a zároveň svým obsahem přibližuje činnost jednotlivých ICM.

Zpravodaj si můžete stáhnout v elektronické podobě v příloze.