Informační síť pro mládež v ČR

Informační síť pro mládež v ČR tvoří 32 informačních center pro mládež (ICM).

Pracovníci ICM pomáhají mladým lidem nalézt odpovědi na jejich otázky z oblasti vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další.

Informace jsou poskytovány zdarma, diskrétně a anonymně a podle zásad Evropské charty informací pro mládež. ICM jsou důležitými informačními body v obrovském moři informací.

Informační síť pro mládež v ČR je součástí evropské sítě informačních center pro mládež, kterou zastřešuje Evropská informační a poradenská kancelář (ERYICA).

Koordinátorem ISM v ČR je Koordinační rada poskytovatelů informací pro mládež spolu s Národním informačním centrem pro mládež, oddělení Národního ústavu pro vzdělávání, přímo řízenou organizací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

 

Společnými produkty informační sítě pro mládež jsou:

REMIX – on-line měsíčník psaný mladými o mladých a pro mladé

I-katalogy – celorepubliková databáze adresářů z oblastí vzdělávání, práce, volného času, kultury, sportu, cestování, ubytování, poradenství a prevence negativních jevů, kterou průběžně aktualizují certifikovaná ICM - v současné době (od roku 2016) již web není funkční

„Íčko v kapse“ – přehledná mobilní aplikace – pomocník dětem a mládeži v řešení běžných i krizových situací

Publikace volně ke stažení na webu NICM: 

  • Co ti brání v podnikání?
  • Studium v zahraničí
  • Práce v zahraničí
  • Dobrovolnictví
  • Mít přehled
  • ICM v EU
  • ICM v ČR