Jak na úřad?

Kam a kdy na úřad? 

Především je třeba vědět, kde se příslušný úřad nachází. Adresář úřadů a institucí můžete najít např. na www.statnisprava.cz. Adresáře některých úřadů jsou k dispozici také na našich webových stránkách. Nemáte-li však jistotu, je dobré se před návštěvou úřadu telefonicky informovat o tom, který úřad, na které adrese je povinen Vaši věc řešit.

Dále je třeba vědět, kdy má příslušný úřad úřední hodiny, ve kterých se můžete dostavit na osobní návštěvu (poradu). Tradičně to bývají pondělky a středy. Bližší informace zjistíte nejlépe na webových stránkách daného úřadu či telefonicky (kontakty najdete zde)


Na co nezapomenout?

Před návštěvou úřadu si ujasněte, jaké doklady a dokumenty musíte mít s sebou. Kromě občanského průkazu či cestovního pasu to bývají další dokumenty, například rodný list, doklad o příjmech, apod. Je dobré, pokud si přinesete předvyplněný formulář. Pokud si nejste jisti, s vyplněním údajů Vám pomůže úředník.

  Několik zásad úspěšného jednání na úřadech:

  • Nikomu nevnucujeme, jak se má chovat
  • Upravený zevnějšek
  • Pečlivě poslouchat
  • Nebát se zeptat!!!
  • Vyjadřovat se k věci
  • Neberte si nic osobně!

Labyrintem úřadu 

Většinu záležitostí (vyřízení osobních dokladů, některých dávek, živnostenské oprávnění apod.) řeší pracovníci obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Struktura obecního úřadu obce s rozšířenou působností:

  • vedení úřadu
  • kancelář tajemníka
  • jednotlivé odbory

 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví se vnitřně člení na:

1. oddělení sociálně právní ochrany dětí: vykonává funkci opatrovníka a poručníka nezletilých dětí, kdy žádný z rodičů nemůže dítě zastupovat. Provádí dohled nad nezletilými dětmi, pokud bylo soudem toto výchovné opatření stanoveno. Poskytuje výchovnou, poradenskou a psychoterapeutickou péči manželům, rodičům, dětem i těhotným ženám při řešení jejich osobních, rodinných a sociálních problémů apod.

2. oddělení sociální prevence: pomáhá rodinám a školám při řešení výchovných problémů s dětmi a mladistvými, působí v prevenci sociálně patologických jevů, pomáhá mladistvým, kteří se dopustili trestné činnosti. Poskytuje sociálně právní ochranu mladistvých (15 - 18let) i dětí pod 15 let. Pracuje s problémovými rodinami, skupinami či jednotlivci.

3. oddělení sociální péče a zdravotnictví: rozhoduje o přiznání mimořádných výhod 1., 2., 3., stupně občanům se zdravotním postižením, rozhoduje o přiznání příspěvků pro lidi s postižením apod.

4. oddělení sociálních dávek: rozhodují o přiznání dávek sociální péče osobám sociálně potřebným.

 

Odbor správních věcí spravuje evidenci obyvatel, rozhoduje o vydání občanských průkazů, cestovních dokladů, sídlí zde matrika, řeší se tu přestupky.

Odbor živnostenský spravuje záležitosti kolem samostatné výdělečné činnosti osob.

Odbor dopravy, silničního hospodářství a dopravně správní agendy registruje silniční vozidla, řidiče, vydává občanské průkazy, vede evidenci přestupků, apod.

Odbor životního prostředí

Odbor výstavby, územního plánování a regionálního rozvoje pořizuje územní plán města, usiluje o regionální rozvoj, vydává stavební povolení.

Odbor školství, kultury a památkové péče

Odbor vnitřních věcí zajišťuje správu budov městského úřadu, chod pokladny, apod.

Odbor finanční vybírá nájemné z pozemků a ostatních nemovitostí, apod.

Odbor majetkový vyřizuje záležitosti týkající se realizace staveb

Odbor investiční připravuje a realizuje stavební záměry města, provádí stavební a údržbářské práce na majetku města, řídí práci pracovníků, kteří vykonávají veřejně prospěšné práce (zejména úklid veřejných prostranství, likvidace nepovolených skládek, apod.)

 

Zdroj: Život - Praktický průvodce sociálními otázkami, Český helsinský výbor, Praha, 2005.
Poslední aktualizace: Simona Fialová, květen 2019

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
24
25
26
27
28
29
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
 
 
 
 
30
31
1
2
3
4
5