Kriminalita a delikvence - Adresář organizací

Zde naleznete seznam zařízení poskytujících služby v oblasti kriminality a delikvence.

Střediska výchovné péče v celé ČR - zajišťují preventivně-výchovnou péči pro děti, žáky a studenty s rizikem vzniku a vývoje poruch chování, přičemž poskytují svou intervenci také rodičům (zákonným zástupcům) nebo škole. Seznam středisek naleznete ZDE.

Zařízení institucionální výchovy - diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy v celé ČR. 

DATABÁZE ÚSTAVNÍ VÝCHOVY


Probační a mediační služba ČR - specialisté a programy zaměřené na práci s mládeží.


Nestátní neziskové organizace v Praze:

Název organizace

Činnost organizace

www stránky

RUBIKON Centrum

 

Prevence kriminality a integrace lidí
s kriminální minulostí zpět do společnosti

 • Programy pro zvýšení zaměstnanosti
 • Programy k řešení zadluženosti
 • Programy k zvýšení efektivity alternativních trestů
 • Poradenství pro oběti trestných činů
 • Vzdělávací a konzultační služby

www.rubikoncentrum.cz

Proxima sociale

Poskytuje sociální služby pro tyto skupiny:

 • neorganizované děti a mládež
 • mladiství pachatelé trestné činnosti
 • matky s dětmi
 • nezaměstnaní
 • občané potřebující sociálně právní poradenství
 • provoz nízkoprahových center
 • streetwork
 • sociální poradenství
 • azylové bydlení
 • krizová pomoc
 • sanace rodiny
 • primární prevence
 • probace
 • dobrovolnický program

www.proximasociale.cz

Salesiánské středisko mládeže Kobylisy
 • Oratoř - volnočasové aktivity pro děti a mládež
 • Lezecká stěna s posilovnou
 • Níkoprahový klub Vrtule
 • Teréní práce

sasmkob.sdb.cz

Prev-centrum

Nízkoprahové služby

 • Nízkoprahový klub SUTERÉN
 • Terénní sociální práce s mládeží
 • Individuální konzultace
 • Evidenční program EDNA (Elektronická databáze nízkoprahových aktivit)

www.prevcentrum.cz/NZDM

Bílý kruh bezpečí

pomoc obětem trestných činů

 • Celostátní síť poraden BKB - odborné sociální poradenství pro oběti trestných činů a příbuzné
 • Telefonická krizová pomoc
 • Intervenční centrum BKB
 • legislativa, právní poradenství
 • doprovod k soudům

www.bkb.cz

 

 

Hestia - národní dobrovolnické centrum

Program PětP

 • program podpory dětí se sociálním či zdravotním handicapem, ve věku 6-15 let

Program KOMPAS

 • volnočasový sociálně-preventivní  program pro děti ve věku od 7 do 15 let

Program 3G

 • doplnění programu 5P
 • dobrovolníkem je člověk nad 50 let
 • Volnočasová aktivita + doučování, hlídání, doprovod ze školy, na kroužky atd.
 • Pomoc dobrovolníka a rodiny může být vzájemná.

 

www.hest.cz

Občanské sdružení LATA

Projekt Ve dvou se to lépe táhne
 • sociální program pro mladé lidi ve věku 13-26 let, kteří mají potíž v oblastech vztahů, rodiny, začlenění do společnosti a hledání identity

www.lata.cz

DOM - Dům na půli cesty

 • časově omezený resocializační pobyt pro mladé lidi, kteří opouštějí ústav nebo nemohou žít v rodině
 • pomoc a podpora při integraci na trh práce DOM JOB
 • přechodné tréninkové zaměstnání v dílnách KOŠÁRA - výroba košíků
 • Projekt DOM LANO - komplexní péče o mladistvé žijící v ohrožujícím rodinném prostředí

www.dom-os.cz

YMCA - Nízkoprahové programy

Dixie - nízkoprahový klub pro děti

 • volnočasové aktivity pro děti a mládež
 • streetwork

 

Ymkárium - nízkoprahový klub pro děti a mládež

 • volnočasové aktivity pro děti a mládež
 • streetwork
 • zkušebna pro začínající kapely

Streetwork  v lokalitě Praha 7 - Holešovice, Praha 11 - Jižní město

 

 www.dixie.ymca.cz

 

 

 

www.ymkarium.ymka.cz

 

 Barevný svět dětí

Právní a občanské minimum pro školáky - ucelený vzdělávací program, který je zaměřen na praktickou znalost základních právních norem pro žáky 7., 8. a 9 tříd

Projekt KÁMOŠ - pomáhá dětem, které jsou znevýhodněny, u kterých hrozí společenské vyloučení, případně nařízení ústavní výchovy

Odborné semináře - zaměřené na problematiku ústavní výchovy dětí a mládeže 

Služby pro pěstouny

www.barevnysvetdeti.cz
Česká asociace streetwork, o.s.

oborový portál o nízkoprahových službách a zařízeních

vzdělávání, metodika, adresář s dalšími nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež v ČR

 www.streetwork.cz

 

 

Zdroj: webové stránky jednotlivých organizací
Poslední aktualizace M. Kunstová, únor 2019
 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
1