Kriminalita a delikvence - Literatura

 Zde naleznete seznam literatury vztahující se k tématice kriminaliti a delikvence.

 

Bartlová, S.: Sociální patologie, Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, Brno, 1998

Bednářová, Z., Pelech, L.: Sociální práce na ulici - streetwork, Doplněk, Brno 1999.

Čermák, I.: Lidská agrese a její souvislosti, Fakta, Žďár nad Sázavou 1998.

Fromm, E.: Anatomie lidské destruktivity, NLN, Praha 1997

Hartl, P.: Psychologický slovník. Budka, Praha, 1994

Hrčka, M.: Sociální deviace. Sociologické nakladatelství, Praha, 2001

Inciardi, J. A.: Trestní spravedlnost, Victoria Publishing, a.s., Praha 1994

Jedlička, R., Koťa, J.: Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. UK, Praha, 1999.

Jelínek, J., Sovák, Z.: Trestní zákon a trestní řád, Linde, Praha 1996

Koukolík, F., Drtilová, J.: Zlo na každý den, Galén, Praha, 2001

Koukolík, F.: Mozek a jeho duše. Makropulos, Praha, 1997

Kraus, B.: K současným problémům mládeže, Horizont, Praha 1990

Kriminologie a právní aspekty extremismu, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha 1999

Kučerová, S.: Člověk, hodnoty, výchova, Prešov 1996

Matoušek, O., Kroftová, A.: Mládež a delikvence, Portál, Praha, 1998

Matoušek, O., Matulová, A., Kopoldová, B., Chalupová, J., Halík, T.: Práce s rizikovou mládeží, Portál, Praha 1996

Nakonečný, M.: Motivace lidského chování, Academia, Praha 1996

Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: Základy kriminologie, Univerzita Karlova, Praha 1993

Rogge, J.-U.: Děti potřebují hranice, Portál, Praha 1996

Sak, P.: Sociální vývoj mládeže, Praha 1985

Sheedyová-Kurcinková, M.: Problémové dítě v rodině a ve škole, Portál, Praha 1998

Sümegh, L.: Zpráva o průběhu práce s mládeží na ulici, Projekt Šance, Praha 1998

 

Tomášek, Jan. Úvod do kriminologie. Grada, 2010

Večerka, K. a kol.: Prevence kriminality v teorii a praxi, Odbor prevence kriminality MV, Praha 1997

Večerka, K., Štěchová, M., Holas, J., Neumann, J. a kol.: Prevence kriminality v teorii a praxi, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha 1996

Zapletal, J. a kol.: Kriminologie, Policejní akademie ČR, Praha 1994

Chmelík, Porada, Weis: Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita, Portál, Praha 2003

Malinová, Hana: Alkohol a kriminalita v životním způsobu velkoměsta; Univerzita Karlova, 1989

Zoubková, Ivana: Kriminalita mládeže, Praha, Policejní akademie České republiky 2001

Provazníková Hana, Kamil Provazník: Prevence delikvence u dětí a mládeže: Růžová linka, 1999

Koudelková Anna, Psychologické otázky delikvence, Praha : Victoria Publishing, 1995

Novotná Věra, Jiřina Voňková Sborník ze 4. konference sociálních pracovníků v České republice Delikvence, kriminalita a sociální práce: [Praha 1993, Společnost sociálních pracovníků]

Urbanová Martina: Ženská delikvence jako sociální jev: sborník příspěvků z konference pořádané katedrou právní teorie Právnické fakulty MU v Brně, dne 4.11.2004, Brno : Masarykova univerzita, 2004

Urbanová Martina, Večeřa Miloš a kol., Ženská delikvence : teoreticko-empirická studie k problému právních postojů a hodnotových orientací delikventních žen, Brno : Masarykova univerzita, 2004

 

 

Posldení aktualizace Barbora Bělíková, srpen 2017.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
1