Moravskoslezský kraj podporuje studenty

Rada Moravskoslezského kraje schválila program "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2010". Na jeho realizace byla pro tento rok v rozpočtu kraje vyčleněna částka ve výši 20 mil. Kč. Z této částky je potom určeno cca 2 milióny korun jednak na podporu talentovaných studentů v prvních ročníků bakalářských studijních programů a jednak na stipendia špičkovým studentům doktorského studia, respektive absolventům tohoto studia.

"Cílem těchto dvou nových dotačních titulů a troufám si říci, že v podmínkách České republiky svého druhu ojedinělých, je na jedné straně přilákat na vysoké školy a univerzity do Moravskoslezského kraje kvalitní a nadané studenty a doktorandy, z nichž se následně často rekrutují i špičkoví odborníci a vědečtí pracovníci ve svých oborech, na straně druhé motivovat tyto mladé lidi, aby z regionu neodcházeli a své znalosti rozšiřovali a uplatňovali v našem kraji a k jeho prospěchu. Jelikož jsme přesvědčeni, že naše univerzity a vysoké školy mají, těmto mladým talentovaným lidem co nabídnout, chceme je tímto způsobem alespoň částečně podpořit v konkurenci s jinými univerzitami v ČR o tyto perspektivní "mozky" podpořit. Zároveň věříme, že následně se tito lidé v našem kraji usadí natrvalo a svoji vysoce kvalifikovanou prací přispěji k jeho dalšímu rozvoji" uvedl náměstek hejtmana Marian Lebiedzik (ČSSD).

Podporu ve studiu mohou získat studenti, kteří v tomto roce nastoupí do prvních ročníků vysokých škol a univerzit v Moravskoslezském kraji a během středoškolského studia se umístili v celostátních kolech národních olympiád do třetího místa či v těchto soutěžích reprezentovali Českou republiku na mezinárodní úrovni nebo u uměleckých oborů se účastnili významných mezinárodních soutěží, resp. získali mezinárodní ocenění. Podmínkou pro jeho poskytnutí je řádné studium v prezenční formě a aktivní plnění veškerých studijních povinností v rámci studia. Žádosti o dotace na stipendia pro své studenty podávají vysoké školy z Moravskoslezského kraje. "Studenti, kterým bude stipendium poskytnuto obdrží částku 30.000 Kč na jeden semestr studia. Stipendium bude poskytováno celkem po dobu až tří semestrů." dodává Lebiedzik.

Druhý vyhlášený dotační titul bude podporovat talentované studenty doktorského studia a absolventy tohoto studia. I v tomto případě mohou o dotaci požádat vysoké školy a univerzity se sídlem v Moravskoslezském kraji. Z poskytnuté dotace mohou vysoké školy hradit stipendia nebo příplatky ke mzdě absolventů doktorského studia do dvou let od absolutoria. Stipendia, popř. příplatky ke mzdě, však obdrží pouze studenti, popř. absolventi, kteří mají excelentní výsledky vědecké práce a podílí se na řešení významných vědeckých úkolů. "V tomto případě může vysokoškolská instituce na doktoranda či svého zaměstnance, který doktorské studium úspěšně ukončil a pokračuje ve vědecké práci na některé z těchto institucí v Moravskoslezském kraji v zaměstnaneckém poměru obdržet dotaci na pokrytí jeho osobních nákladů ve výši 60.000 Kč na jeden kalendářní rok. Tímto krokem chceme nejen deklarovat, že si kraj jako instituce práce mladých vědecko-výzkumných pracovníků váží a považuje ji pro náš kraj za důležitou, ale také tyto lidi alespoň trochu motivovat, aby od výzkumu neodcházeli za lépe finančně ohodnocenými pracovními nabídkami, které jsou často i za hranicemi našeho regionu" vysvětluje Lebiedzik.

 

( Zdroj: Moravskoslezský kraj )

 

Petr Kantor

regionální koordinátor - redaktor

kraj Moravskoslezský

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2