Nástavbové studium

Nástavbové studium vymezuje §83 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

§ 83

Nástavbové studium

(1) Střední školy mohou organizovat nástavbové studium pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v délce 3 let denní formy vzdělávání. Vzdělávání se uskutečňuje podle rámcového vzdělávacího programu pro příslušný obor vzdělání. Návaznost oborů vzdělání pro uchazeče přijímané do nástavbového studia stanoví vláda nařízením.

(2) Vzdělávání v nástavbovém studiu trvá 2 roky v denní formě vzdělávání.

(3) Součástí přijímacího řízení do nástavbového studia, nejde-li o obor vzdělání s talentovou zkouškou, je vždy jednotná zkouška podle § 60 odst. 5. Ředitel školy může dále stanovit přijímací zkoušku ověřující učivo dalších vzdělávacích oborů nebo jiné dovednosti a předpoklady uchazeče; obsah a formu příjímací zkoušky stanoví v souladu se společným základem rámcových vzdělávacích programů oborů vzdělání, na něž navazuje obor vzdělání nástavbového studia.

(4) Nástavbové studium se ukončuje maturitní zkouškou, dokladem je vysvědčení o maturitní zkoušce. Žák, který úspěšně ukončí nástavbové studium, získá střední vzdělání s maturitní zkouškou.

(5) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnější podmínky organizace vzdělávání v nástavbovém studiu.

 

Přihlášku je třeba podat nejpozději do 1. března řediteli školy, na kterou se hlásíte. V prvním kole lze podat pouze 2 přihlášky na školy, v dalších kolech již počet přihlášek omezen není. Přihlášky pro „nástavbu“ mají hnědý podtisk a můžete si ji stáhnout přímo ze stránek ministerstva školství

Budete stejně jako žáci devátých tříd, kteří se hlásí do čtyřletých maturitních oborů, skládat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a její aplikace a českého jazyka a literatury (didaktický test).

Podrobnější informace a seznam škol naleznete na webu Infoabsolvent:


Komerční vyhledávače

www.stredniskoly.cz

www.atlasskolstvi.cz

 

Zdroj: www.msmt.czwww.infoabsolvent.cz, www.cermat.cz
Poslední aktualizace: M. Borovská, únor 2019

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31