NIDM - nabídka vzdělávacích kurzů

Přehled vzdělávacích kurzů Národního institutu dětí a mládeže v roce 2007 najdete - ZDE

NIDM realizuje systém vzdělávání pro pedagogické pracovníky, kteří působí v oblasti zájmového vzdělávání, pro dobrovolné pracovníky s dětmi a mládeží v jejich volném čase a pracovníků veřejné správy v oblasti dětí a mládeže. Celý systém má tři základní oblasti:

První oblast je určena pracovníkům školských zařízení pro zájmové vzdělávání:

  • Funkční studium – je zaměřeno na přípravu vyššího a středního managementu SVČ (případně ŠD a ŠK). Cílem studia je osvojení si základních manažerských kompetencí a dovedností, základní orientace v oblasti právní a ekonomické, marketingu a vnímání odlišností pedagogiky a psychologie v oblasti zájmového vzdělávání.

  • Odborné studium – studium pedagogiky je určeno pro všechny pedagogické pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání bez potřebného pedagogického vzdělání. Cílem studia je získání základních znalostí v oboru pedagogiky a psychologie,získání základních praktických dovedností při realizaci výchovně vzdělávacího procesu.

  • Průběžné vzdělávání plní funkci inovační, rozšiřující a specializační. Jedná se o nabídkovou paletu tvůrčích dílen, kurzů, a seminářů, které jsou nabízeny po celý rok. Cílem je trvalý rozvoj pracovníka v odborných oblastech činnosti, poskytování informací o nových formách a metodách práce, získání praktických dovedností při využívání osobnostní a sociální výchovy, prožitkové pedagogiky apod.

Druhý modul - Odborná příprava pracovníků s dětmi a mládeží

  • Základní vzdělávací program – cílem je poskytování nezbytných znalostí z oblasti pedagogiky, psychologie dětí a dorostu, legislativy, apod. potřebné pro vedení dětských či mládežnických kolektivů.

  • Nadstavbové specializační oblasti – úkolem je vybavení pracovníků speciálními kompetencemi a dovednostmi pro jednotlivé odborné oblasti

  • Odborná příprava hlavních vedoucích dětských táborů

Třetí modul - Odborná příprava pracovníků v oblasti státní správy a samosprávy

Odborná příprava této skupiny předpokládá vzdělávání se zaměřením na oblasti systémů a prostředí práce jednotlivých typů školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací, řídící kompetence,plánovací, vyhodnocovací a kontrolní systémy. Program je určen pro pracovníky oddělení mládeže a sportu krajských úřadů a pracovníkům pověřených městských úřadů, případně dalším zájemcům z oblasti veřejné správy.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2