Vzdělávání

Seminář Sociální práce v romské komunitě

Pracovní skupina NZDM Jihomoravského kraje a kraje Vysočina a Česká asociace streetworksdružující nízkoprahově orientované služby (www.streetwork.cz) si Vás dovolují pozvat na kazuistický seminář Sociální práce v romské komunitě (terén, NZDM) 2. část s využitím etnických specifik a základů romského jazyka, nácvik konkrétních situací, se kterými se setkáváme v praxi, kazustiky - pracovní listy . Tento seminář slouží k lepšímu pochopení Romů, ale HLAVNĚ k volbě vhodných a efektivních metod v sociální práci.

"Společně za lidská práva"

TandemKoordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM Vás ve spolupráci s LidiceHaus Brémy zve na česko-německý kontaktní seminář pro občanská sdružení a instituce aktivní ve volnočasové práci s mládeží v oblasti lidských práv, výchovy k demokracii a boje proti rasizmu a xenofobii "Společně za lidská práva".
Cílovou skupinou jsou dobrovolníci či profesionálové z oblasti volnočasové práce s dětmi a mládeží. Ti kteří se angažují (mimo jiné nebo výlučně) v oblasti lidských práv, výchovy k demokracii a boje proti rasizmu a xenofobii a ti, které zajímá spolupráce s německými organizaci ze stejné oblasti. Seminář je vhodný i pro vás, kteří hledáte konkrétní německou partnerskou organizaci, s níž byste realizovali projekty (nejen) z oblasti lidských práv.

Mezinárodní petice za výměnné programy studentů

Petice, která vyzývá vůdčí světové osobnosti ke zvýšené podpoře mezikulturních studentských výměn, byla zveřejněna 27. dubna 2007 v norském Oslo během slavnosti v Centru Nobelovy ceny míru. AFS, které nabízí mezikulturní vzdělávací programy už po 60 let, je patronem této iniciativy a vyzývá všechny organizace i jednotlivce, kteří věří v podporu míru a porozumění skrz mezinárodní výměny mládeže, aby se připojili. Cílem petice je shromáždit přes milión podpisů a výzev směřujícím k vůdčím osobnostem světa, aby „pomohli rozšířit programy mezikulturních výměn a poskytli tak možnost mladým lidem žít a studovat v kterékoli jiné kultuře, než je ta jejich.“ Petice je k dispozici online na http://www.exchanges4peace.org kde můžete vy i vaši prátelé připojit svůj podpis.

 

Kuruz odborného sociálního poradenství

Trvající nedostatek vzdělaných sociálních poradců pomáhá řešit v loňském roce zahájený společný projekt Centra pro kvalitu a standardy v sociálních službách při NVF, Asociace občanských poraden, Vida o.s., Asociace manželských a rodinných poradců a Asociace poraden pro zdravotně postižené. V rámci kurzu se vyškolilo již 40 lektorů – odborných poradců v sociální oblasti. Další běh kurzu odborného sociálního poradenství, který bude otevřen letos na podzim, nabízí možnost vysoce kvalitního školení bezmála stovce dalších sociálních poradců; volná místa ještě jsou. Kurz je poskytován samozřejmě bezplatně. Přihlásit se lze do 27. července 2007.

Akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách

Akreditovaný kurz Osobní asistent pro hluchoslepé a zrakově postižené bude probíhat v Poradenském centru LORM Praha formou týdenních výukových bloků od září do prosince 2007 v rozsahu 190 hodin, z toho 40 hodin bude představovat praxe.

Kurz zdravotník zotavovacích akcí

Informační centrum mládeže Liberec ve spolupráci se Školou první pomoci Praha a Mládeží ČČK Liberec realizuje kurz zdravotník zotavovacích akcí od 3. do 6. července.

Jazykový kurz němčiny pro pracovníky s mládeží

Německá organizace IJAB - Internationaler Jugendaustasch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland e. V. organizuje opět školící jazykový seminář pro pracovníky s mládeží. Hlavním cílem je zlepšit si mluvený projev a schopnost porozumět, a zároveň nahlédnout do způsobů práce s mládeží v Německu s možností bohaté výměny zkušeností v této oblasti.

Učitelské lázně 2007 aneb Tři dny s Ámosem

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni zve pedagogy a pedagožky pražských středních škol nebo studenty a studentky pedagogických fakult na tradiční letní školu. V letošním roce bude letní škola zaměřena především na zážitkovou pedagogiku a různé relaxační techniky. Lázeňský pobyt proběhne v Pobytovém středisku ekologické výchovy Oucmanická PALETA nedaleko Pardubic.

Kurz zdravotník zotavovacích akcí

Český červený kříž (Oblastní spolek ČČK Praha) pořádá kurz "Zdravotník zotavovacích akcí". Tento kurz první pomoci, v rozsahu 40 hodin, je rozvržen do dvou víkendů : 16.-17. června a 23.-24. června. Zahrnuje teorii první pomoci, základy ošetřování nemocných, základy hygieny, teorii práce zdravotníka na zotavovacích akcí, vyhlášku + zkoušky a lekce tréninku vodní záchrany.

Seminář "Příprava na manželství a rodičovství"

Chceme vás upozornit na  odborný seminář Příprava na manželství a rodičovství, který se bude konat  v zasedací místnosti na ředitelství Státního zdrav

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2