Opilost a právo, zejména pracovní (5. část)

Jestliže je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným a vznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance, může mu dát zaměstnavatel výpověď (z pracovního poměru) i v ochranné době, tedy během této pracovní neschopnosti. Zákaz výpovědi se neuplatní. (§ 53 odst. 1 písm. a) zákoníku práce).

Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení však neplatí, byla-li škoda způsobena v opilosti. (§ 257 odst. 2 zákoníku práce)

Zaměstnavatel se zcela zprostí odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, prokáže-li, že škoda vznikla v důsledku opilosti postiženého zaměstnance a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit, a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody. (§ 367 odst. 1 písm. b) zákoníku práce) Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti zčásti, prokáže-li že škoda vznikla v důsledku opilosti postiženého zaměstnance a tato skutečnost byla jednou z příčin škody. (§ 367 odst. 2 písm. a) zákoníku práce)

Kdo je a kdo není opilý?

Zákonná definice pojmu opilost neexistuje, neboť ne každé požití alkoholického nápoje způsobuje opilost. Nakonec i každá osoba reaguje na požití alkoholu různě. Např. již při hladině 1 - 1,5 promile alkoholu v krvi, tj. při tzv. mírném stupni opilosti, mohou osoby, které nejsou zvyklé alkoholu, působit dojmem velmi opilých, a naopak u jiných se tento stupeň opilosti navenek nijak neprojeví. Zřetelné příznaky opilosti jsou ve většině případů až při tzv. středním stupni opilosti, kdy hladina alkoholu v krvi činí 1,5 - 2 promile.

Judikatura (rozhodovací praxe soudů) zastává názor, že stav opilosti nemusí být dán již pouhým požitím alkoholického nápoje, ale že k požití alkoholického nápoje musí dojít v takové míře, že způsobí snížení duševních funkcí a celkové pohotovosti zaměstnance. Je na soudním znalci, lékaři, aby posoudil do jaké míry se v konkrétním případě jednalo skutečně o opilost.

Autor je právník a příznivec (piják) dobrého (původního českého) piva

Použitá literatura (souhrnný přehled za celý mini-seriál):

  • Jakubka, J., Jouza, L., Salačová, M.: Zákoník práce s komentářem, Poradce č. 1/2007, Poradce s.r.o.
  • Bukovjan, P.: Alkohol a kouření na pracovišti nově, Poradce č. 9/2006, Poradce s.r.o. Malá, J.: Několik poznámek k problematice zkoušek na alkohol z praxe, PSK č. 7/2005, Nakladatelství Linde s.r.o.
  • Dandová, E.: Alkohol na pracovišti a porušení pracovní kázně, Daně a účetnictví
  • bez chyb, pokut a penále č. 10/2006, Poradce s.r.o. a internetové stránky některých českých pivovarů

 

 
Pro ICM NIDM MŠMT zpracovala Bc. Gabriela Žemličková
Zdroj: www.odrogach.cz
Datum: leden 2008
Aktualizace: srpen 2009, březen 2017

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2