Organizace věnující se sluchově postiženým

 

ADRESÁŘ SLUŽEB PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

http://www.lorm.cz/cs/hluchoslepi/adresar-sluzeb-pro-sluchove-postizene.php
Časopisy pro sluchově postižené

 

Gong

www.gong.cz
měsíčník; vydává ASNEP

INFO-Zpravodaj

měsíčník; vydává FRPSP

Magazín INFO-Zpravodaje

čtvrtletník; vydává FRPSP

NONE, noviny pro neslyšící

čtrnáctideník; vydává D-CENTRUM Brno

Noviny Můžeš

www.muzes.cz
6 čísel ročně; vydává Sdružení přátel Konta Bariéry

Unie

6 čísel ročně; vydává Česká unie neslyšících

 

Organizace pro sluchově postižené

 

ASNEP - Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel

Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel.: 235 521 412, www.asnep.cz

členské organizace:

 

Česká komora tlumočníků znakového jazyka

Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha 9
Tel.: 284 080 296, www.cktzj.com

 

Česká společnost tlumočníků znakového jazyka

Hábova 1571, 155 00 Praha 5
Tel: 603 846 204, jaroslav.paur@seznam.cz

 

Česká unie neslyšících

Havlíčkova 4, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 328 900, www.cun.cz

 

Český klub nedoslýchavých "HELP"

Tomanova 3/5, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí
Tel.: 377 420 935, cknh.zdenek@tiscali.czwww.audiohelp.cz

 

Českomoravská jednota neslyšících

Palackého třída 120, 612 00 Brno - Královo pole
Tel.: 541 245 321, 541 238 685 (psací telefon), cmjn@cmjn.cz  www.cmjn.cz

 

Český svaz neslyšících sportovců

Lábkova - pavilon č. 5, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 387 751

Evropské centrum pantomimy neslyšících

Vodova 35, 612 00 Brno
Tel.: 541 212 401, ecpn@ecpn.cz, www.ecpn.cz

 

Federace rodičů a přátel sluchově postižených

Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel.: 235 517 691, frpsp@frpsp.cz www.frpsp.cz

 

LORM - Společnost pro hluchoslepé

Zborovská 62, 150 00 Praha 5
Tel.: 257 314 012, www.lorm.cz

 

PEVNOST - České centrum znakového jazyka

Krátkého 4/250, 190 00 Praha 9
Tel.: 283 892 700, 728 586 857, pevnost@pevnost.com, www.pevnost.com

SORDOS - Sdružení pro kulturu neslyšících

Božetěchova 1/2, 612 00 Brno - Královo Pole
Tel.: 541 215 753, sordos.brno@worldonline.cz

 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Karlínské náměstí 12, 186 03 Praha 8
Tel.: 224 816 829, 221 890 417, snncr@snncr.cz, www.snncr.cz

 

Další organizace:

 

Asociace pedagogů sluchově postižených

Líšeňská 5, 636 00 Brno
Tel.: 737 111 677, www.asociacepsp.wz.cz

 

Asociace pracovníků speciálně pedagogických center

Tel.: 516 411 868, www.apspc.cz

 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR

Karlínské nám. 12, 186 03 Praha 8
Tel.: 224 817 438, http://arpzpd.cz

 

Automotoklub neslyšících Praha

Erbenova 19, 150 06 Praha 5 - Košíře
Tel.: 257 322 362, amkn.praha@centrum.cz, www.amkn-praha.wz.cz

 

Centrum služeb pro sluchově postižené

Velká Hradební 133, 400 01 Ústí nad Labem-Dobětice
Tel.: 773 929 196, 604 376 804, http://www.cespo.eu/

 

Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící

Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
jen SMS: 776701502, jen Tel.: 776635155 www.cztn.czE-mail:tlumoceni.cztn@seznam.cz

 

Český klub ohluchlých

Jakubská 3, 110 00 Praha 1
Tel.: 251 566 108, www.sweb.cz/ohluchli

 

Český tinnitus klub - klub Šelestářů

Hábova 1571, 155 00 Praha 5
Tel.: 235 521 412

 

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR - D CENTRUM, AGENTURA PRO KULTURU A VZDĚLÁVÁNÍ NESLYŠÍCÍCH

Vodova 1391/35, 612 00 Brno - Královo Pole
Tel.: 541 212 401, stacionar.neslysicich@seznam.cz, http://www.neslysici-brno.wz.cz/start.php

 

Demosthenes, centrum komplexní péče

Mírová 2, 400 11 Ústí nad Labem
Tel.: 475 259 311, spc@demosthenes.cz, http://www.demosthenes.cz/

 

Divadlo Neslyším

Cejl 87, Brno 602 00
sms: 545 212 578, neslysim@email.cz, www.neslysim.cz

 

HELPPES - Centrum výcviku psů pro postižené

Mikovcova 9/531, 120 00 Praha 2
Tel.: 603 769 864, info@helppes.cz, www.helppes.cz

 

Hradecký spolek neslyšících

ul. Milady Horákové 504, 500 06, Hradec Králové
Tel.: 495 533 138, hsn.hk@seznam.cz, http://www.hsnhk.estranky.cz/

 

Klub neslyšících a nedoslýchavých matek

Mateřské centrum Na Pořící (YMCA), Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
Mob.: 775 155 059

 

Labyrint Brno

Bendlova 26, 613 00 Brno
Tel.: 548 524 289, labyrint-brno@volny.cz, www.labyrintbrno.cz

 

NCN, Národní centrum pro neslyšící

Hostímská 703/439, 266 01 Beroun - Závodí
Tel: 311 625 895, ncn.cz@worldonline.cz

 

Pomocné tlapky o.p.s.

V. Kratochvíla 1073, 332 02 Starý Plzenec
Mob.: 724 007 779, www.pomocnetlapky.cz

 

Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé

J. K. Tyla 418, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: 571 677 241

 

Pražský spolek neslyšících

Darwinova 24, 143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: 241 774 757, psn_klub@volny.cz

 

Sdružení neslyšících v Moravském krasu

Svitavská 1097/24, 678 01 Blansko
Tel.: 516 413 036

 

Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci

Tyršova 13, 120 00 Praha 2
Tel.: 222 519 926, 222 518 280, caak@braillnet.cz, www.saak-os.cz

 

Sportovní klub neslyšících Brno

Vodova 35, 612 00 Brno
Tel.: 545 238 109, http://www.sknbrno.net/

 

Sportovní klub Olympia Praha sluchově postižených sportovců

Parmská 359, 109 00 Praha 10
sms: 775 977 013, http://sk.olympia.sweb.cz

 

Sportovní Klub SKIVELO neslyšících Olomouc

Jungmannova 25,77200 Olomouc
Tel.: 585 225 597, www.skivelo.olnet.cz

 

Středisko rané péče TamTam

Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel.: 251 510 744, ranapece@tamtam-praha.cz, frpsp@frpsp.cz, www.tamtam-praha.cz

 

Zvuk Ticha

Na poříčí 1039/8, 110 00  Praha-Nové Město
Tel.: 241 401 470, alan.ptacek@centrum.cz

 

Kochleární implantát

 

Aima s r.o.

Zavadilova 24, 160 00 Praha 6
Tel.: 725611428, www.aima.cz

 

Centrum kochleárních implantací u dětí

Foniatrické oddělení ORL kliniky UK 2. LF,

U Mrázovky 15, 150 00 Praha 5
Tel.: 251 013 810, 251 013 811, Eva.Vymlatilova@fnmotol.cz  www.ckid.cz

 

Cochlear

www.cochlear.com

 

Kochlear

www.kochlear.unas.cz

 

Sdružení uživatelů kochleárního implantátu

U Mrázovky 15, 150 00 Praha 5
Tel.: 267 710 666, 604 764 761, info@suki.cz, www.suki.cz

 

Internetové odkazy pro sluchově postižené

 

Helpnet

www.helpnet.cz
informační portál pro osoby se specifickými potřebami

Internetporadna

www.internetporadna.cz
poradenský, informační a diskusní server pro osoby se specifickými potřebami

Křižovatka

www.krizovatka.cz
vyhledávač nejen pro postižené

občanské sdružení Neslyšící CZ

www.neslysici.cz
internetové služby pro neslyšící

Ruce

www.ruce.cz
informace o světě Neslyšících

Ticho

www.ticho.cz
diskuse, chat, odkazy, organizace, znaky

 

 

Znakový jazyk

 

www.kurzznakovereci.cz

http://ruce.cz/clanky/479-slovnik-krestanskych-znaku-pro-neslysici

www.sagit.cz/_texty/sb98155.htm (Zákon 155/1998 o znakové řeči)

 

Firmy, prodejny a servisy kompenzačních a technických pomůcek

 

Anticer s r.o.

Tomanova 3/5, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 420 933, 377 420 934, www.anticer.cz

 

Audiocentrum Tv

Fr. Křížka 14,170 00 Praha 7
Tel.: 233 378 863, AudiocentrumTv@quick.cz, www.audiocentrumtv.cz

 

AudioNIKA s r.o. 

Jasenice 108, 756 41 Lešná

Tel.: +420 731 157 590, www.audionika.cz, mail@audionika.cz 

 

FINCOM International a.s.

SNP 493/46, 500 00 Hradec Králové
Tel.: 495 500 111, market@fincom.cz

 

K + D SERVIS - sluchadla

Navrátilova 8, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 230 902, www.kdsluchadla.cz

 

KOMPONE s r.o. (Brno, Praha)

Palackého tř. 120, 612 00 Brno
Tel.: 541 245 321, www.kompone.cz

 

OS - Elektroakustik s r.o. (Praha, České Budějovice)

Poliklinika Budějovická, Antala Staška 80, 140 00 Praha
Tel.: 261 006 566, www.elektroakustik.cz

 

Elektroservis-Pastrnek (Olomouc, Brno)

Jungmannova 25, 772 00 Olomouc
Tel.psací/fax: 585 243 991, pastrnek@deafnet.cz

 

Panter s r.o.

Panter s r.o., Bohuslava Martinů 7, 140 00 Praha 4
Tel.: 241 040 940, panter@panter-praha.cz, http://www.panter-praha.cz/

 

Siemens Audiologická Technika s r.o.

Bieblova 1227/19, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Tel.: 257 328 161, 257 327 075, 608 111 876, www.sluchadla.cz

 

Sluchadla KIND s r.o.

Rumunská 14, 120 00 Praha 2
Tel.: 222 516 347, www.kind.cz

 

Sluchadlová akustika s r.o.

Žitná 24, 120 00 Praha 2
Tel.: 224 941 641, info@sla.cz, www.sla.cz

 

Widex Line s r.o.

Bohušovická 230/12, 190 00 Praha 9
Tel.: 283 882 217, info@widex.cz, www.widex.cz

 

Pomoc studentům se specifickými potřebami

 

Laboratoř Carolina - Centrum podpory studia zrakově postižených na Univerzitě Karlově

Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1
Tel.: 221 914 321, carolina@braille.mff.cuni.cz, http://carolina.mff.cuni.cz

 

Mediatéka Jazykového centra Univerzity Karlovy

Filozofická fakulta
nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Tel.: 221 619 238, mediateka@ff.cuni.cz , http://jc.ff.cuni.cz/mmp/mmp.htm

 

Osobní asistence pro studenty UK

Kancelář pro studenty se speciálními potřebami, Informačně-poradenské centrum UK
Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1
Mob.: 605 416 040, asist@karlin.mff.cuni.cz, http://www.karlin.mff.cuni.cz/~asist/

 

Kancelář pro studenty se speciálními potřebami

Celetná 13, Praha 1 - přízemí (bezbariérový přístup)

Tel.: 224 491 604, 224 491 735, 224 491 729, ipc@ruk.cuni.cz, http://www.cuni.cz/UK-297.html

 

Informačně-poradenské centrum UK

Celetná 13, 116 36  Praha 1

Tel.: 224 491 850, 853, ipc@ruk.cuni.cz, http://www.cuni.cz/UK-122.html, http://www.cuni.cz/UK-598.html

 

Poradna pro sociální integraci a zpřístupňování studia lidem se zdravotním postižením Technické univerzity v Liberci

Studentská 2, 461 17 Liberec 1
Tel.: +420 48 535 1111, http://www.tul.cz/

 

Teiresiás - Středisko pro pomoc studentům se specific. nároky na Masarykově univerzitě

Šumavská 15, 602 00 Brno
Tel.: 549 491 105, teiresias@muni.cz, http://teiresias.muni.cz/

 

Tereza - centrum pro podporu vysokoškolského studia zrakově postižených

FJFI ČVUT v Praze, katedra matematiky
Trojanova 13, 120 00 Praha 2
Tel.: 224 358 543, info@tereza.fjfi.cvut.cz, www.tereza.fjfi.cvut.cz

 

Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami PdF UHK

Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

Tel.: 493 331 522, http://pdf.uhk.cz/augustin/

 

Školy pro sluchově postižené

 

Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené

Hábova 1571, 155 00Praha 5 - Stodůlky
Tel.: 257 326 015, 739 642 618, bms.pipan@seznam.cz, http://www.pipan.cz/  

 

Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s r.o.

Tyršova 13, 120 00 Praha 2
Tel.: 222 519 926, 222 518 280, spcvadyreci@seznam.cz, www.alternativnikomunikace.cz

 

Speciální mateřská škola Demosthenes o.p.s.

Mírová 2820/2, 400 11 Ústí nad Labem 11
Tel: 475 259 355

 

Speciální mateřská a speciální základní škola pro sluchově postižené

Kosmonautů 4, 772 00 Olomouc
Tel.: 585 567 111, info@sluch-ol.cz, www.sluch-ol.cz

 

Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči a sluchu

8. pěšího pluku 821, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 432 367, specmsfm@quick.cz, http://web.quick.cz/specmsfm/index.htm

 

Speciální mateřská škola a Pomocná škola pro děti s více vadami

Trnovanská 1331, 415 01 Teplice
Tel.: 417 537 428, www.spcteplice.cz

 

Speciální školy pro sluchově postižené

Novoměstská 21, 621 00 Brno
Tel.: 541 226 090, skola@zsspbrno.cz , www.zsspbrno.cz

 

Speciální školy a školská zařízení pro sluchově postižené

Riegrova 1, 370 01 České Budějovice
Tel.: 387 022 921, 387 319 203, vkvitek@quick.cz

 

Speciální školy pro sluchově postižené Plzeň

Mohylova 90, 312 09 Plzeň
Tel.: 378 609 937, 733 791 072, www.sluchpost-plzen.cz

 

Speciální škola a zařízení pro sluchově postižené

Spartakovců 1153, 708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 937 816, special.skola@deaf-ostrava.cz, www.deaf-ostrava.cz

 

Speciální školy pro sluchově postižené

Ječná 27, 120 00 Praha 2
Tel.: 224 942 151, http://www.jecna27.cz/www/uvod/uvod.htm

 

Speciální školy pro sluchově postižené

Vsetínská 454, 757 14 Valašské Meziříčí
Tel.: 571 615 641, spsk@val-mez.cz, www.val-mez.cz

 

Speciální školy pro sluchově postižené

Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové
Tel.: 495 272 398, nfo@neslhk.com, www.neslhk.com

 

Speciální školy pro sluchově postižené

Široká 42, 664 91 Ivančice
Tel.: 546 451 931, spec.sk.iva@volny.cz, http://specialniskola.euweb.cz

 

Speciální školy pro sluchově postižené a pro děti a žáky s vadami řeči

Školní 3208, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 612 054, info@mszskyjov.cz, www.mszskyjov.cz

 

Speciální školy pro sluchově postižené

Holečkova 4, 150 00 Praha 5
Tel.: 257 313 420, info@skolaholeckova.cz, http://www.skolaholeckova.cz/

 

Speciální školy pro žáky s více vadami

Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10
Tel.: 274 817 133, zs.starostrasnicka@seznam.cz, http://www.starostrasnicka.cz/

 

Speciální školy při Fakultní nemocnici Motol

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Tel.: 224 435 700 , 224 431 111, sps.v_uvalu@zris.mepnet.cz, http://www.fnmotol.cz/specialni-skoly-pri-fnm.html

 

Speciální základní škola Schola-Viva, o. p. s.

Erbenova 16, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 214 153, viva@schola-viva.cz, www.schola-viva.cz

 

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené - Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Výmolova 169, 150 00 Praha 5
Tel.: 251 555 356, 251 553 985, 251 554 763, skola@sksp.org, http://www.sksp.org/

 

Odborné učiliště pro žáky s více vadami s r.o.

Chelčického 2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: 222 513 403, reditelstvi@specou.cz, www.specou.cz

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště pro tělesně postiženou mládež

tř. 17. listopadu 1123, 708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: 596909301,   596916191, skolspec@SOS.eridan.cz, www.skolspec.cz

 

Střední odborné učiliště pro smyslově postižené žáky, Odborné učiliště a Praktická škola

B. Dvorského 17, 772 00 Olomouc-Svatý Kopeček
Tel.: 585 385 112, 585 385 350, 602 543 590, red@sskopecek.cz, http://www.sskopecek.cz/

 

Střední průmyslová škola oděvní, střední odborné učiliště pro sluchově postiženou mládež a odborné učiliště

Gellnerova 1, 637 00 Brno - Jundrov, http://www.ssbrno.cz/

 

Střední zdravotnická škola pro sluchově postižené

Hostímská 439, 266 01 Beroun 3
Tel.: 311 610 734, sszs-pro-sp-beroun@iol.cz

 

Vysoké školy

Janáčkova akademie múzických umění

Divadelní fakulta
bakalářské studium: Výchovná dramatika pro Neslyšící
Mozartova 1, 662 15 Brno
Tel.: 542 591 300, difa@jamu.cz, http://difa.jamu.cz/

 

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta
Katedra speciální pedagogiky
bakalářské studium: Sociálně výchovná péče o smyslově postižené
Hradecká 1227/4, 500 00 Hradec Králové
Tel.: 493 331 111, www.uhk.cz/pdf

 

Univerzita Karlova

Filozofická fakulta
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
bakalářské studium: Čeština v komunikaci neslyšících
nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Tel.: 221 619 210, ceskyjazyk@ff.cuni.cz, http://ucjtk.ff.cuni.cz

 

Instituce

 

Česká abilympijská asociace

Jana Palacha 324/23, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 797 082, sekretariat@abilympics.cz, www.abilympics.cz

 

Česká rada humanitárních organizací

Českobratrská 9, 130 00 Praha 3
Tel.: 222 587 455, kancelar@crho.org, www.crho.org

 

Národní rada zdravotně postižených České republiky

Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Tel.: 266 753 421, NRZP@NRZP.CZ, www.nrzp.cz

 

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany - Úřad vlády ČR

Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
Tel.: 224 002 316, vvz@vlada.czwww.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/uvod-vvzpo-17734/

 

Městské centrum sociálních služeb a prevence

Chelčického 39/842, 130 00 Praha 3
Tel.: 222 581 287, http://www.csspraha.cz/

 

Pro NICM NIDM MŠMT zpracovala Mgr. Julie Čákiová, aktualizovala Bc. Natalie Jogheeová

Zdroj: http://www.lorm.cz/cs/hluchoslepi/adresar-sluzeb-pro-sluchove-postizene.php (dostupné 28. 6. 2010), stránky jednotlivých organizací

Datum: 7. 7. 2009

Poslední aktualizace: Tereza Komůrková, březen 2014

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5