Organizace věnující se tělesně hendikepovaným - Praha

Organizací věnujících se problematice tělesného postižení je v České republice mnoho. Následující tabulka se tedy zaměřuje na pražské organizace. Pokud vás zajímají jiné části republiky, obraťte se na vaše nejbližší Informační centrum pro mládež. Kontakty na ně najdete na této stránce, v horní liště ICM v ČR.

 

Název organizace

Popis organizace

Cílová skupina

Kontakt

Asistence při Jedličkově ústavu

osobní asistence

● podporované zaměstnání

● tranzitní program

● bydlení s asistencí

● pracovní rehabilitace

Mladí lidé s tělesným a kombinovaným postižením - studenti a absolventi JÚŠ v Praze.

● V Pevnosti 4
128 41 Praha 2

 

Tel: 241 083 579

e-mail: stredisko@asistence.org

 

URL: http://www.asistence.org/

Asociace POLIO

● prosazování zájmů osob postižených dětskou obrnou

● mládež i dospělí s dětskou obrnou

● Ludvika Bradová, Na dolinách 4, 147 00 Praha 4

Tel: 222 962 074

e-mail: lubra@volny.cz

 

URL: http://www.polio.cz/

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí

● rekondiční a rehabilitační pobyt

● rehabilitace a hippoterapie

● poradenství

● mládež i dospělí s tělesným postižením

● Karlínské nám. 12

186 00  Praha 8,

 

Tel: 224 817 438, 224 817 393 

e-mail: asociace@arpzpd.cz

 

URL: http://www.arpzpd.cz/

CENTRUM PARAPLE

- svaz paraplegiků

● rehabilitační a rekondiční program

● sociálně-rehabilitační program

● počítačové kurzy

● sport (viz. níže sportovní klub vozíčkářů)

● výtvarné kurzy

● autoškola

● ubytování

● půjčování pomůcek

● lidé s poraněním míchy

● Ovčárská 471
108 00 Praha 108 - Malešice

 

Tel: 274 771 478, 274 777 973

e-mail: paraple@paraple.cz

 

URL: http://www.paraple.cz/

Centrum pro zdravotně postižené a seniory středočeského kraje 

● sociální poradenství (odborné i základní)

● Osobní asistence

● Informace o činnosti dalších organizací zabývající se problematikou zdravotního postižení

● kontaktní práce v terénu

● přeprava osob

● půjčovna pomůcek

● zdravotně postižení občané bez rozdílu věku

 

 

 

URL:http://www.czpstredoceskykraj.cz/

Diakonie církve bratrské

● Centrum Slunečnice - pomoc dospělým lidem s tělesným a vícečetným postižením žijícím v domácím prostředí

● Domov Bethesda se snaží svým obyvatelům zajistit takové podmínky, které by se příliš nelišily od domácího prostředí

● lidé se zdravotním postižením, senioři

Diakonie a Centrum Slunečnice

Mansfeldova 801, 198 00
Praha 9 Černý Most

Tel: 775 721 022 (Zuzana Laitlová, DiS.), 222 957 248

e-mail: - Slunečnice

centrum.slunecnice@cb.cz  

URL: www.cb.cz/diakonie/cerny-most/ - Slunečnice

 

 

DÍLNA ELIÁŠ

● denní stacionář

● obchůdek Eliáš - pracovní terapie

● dospělí hendikepovaní

● Eliášova 20,

160 00 Praha 6

 

Tel: 224 311 432, 777 070 144

e-mail: dilna@dilnaelias.cz

 

URL: www.dilnaelias.cz

HANDICAP LYCEUM

● nadstavbové kurzy

● jazykové kurzy

● výcvik

● ostatní organizace zabývající se pomocí hendikepovaným

● Francouzská 11/852
120 00  Praha 2

mobil 602-653-096

e-mail: hclpraha@volny.cz 

URL: www.hclpraha.cz

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA

● Nestátní nezisková organizace, obecně prospěšná společnost, která poskytuje každodenní pomoc lidem s tělesným postižením.

Nejvýznamnější činností společnosti je zajišťování osobní asistence, sociální služby určené lidem, kteří se v důsledku svého zdravotního postižení či věku stali závislými na pomoci jiných.

● osobní asistence

 

● tělesně postižení

● Petýrkova  1953/24,

148 00 Praha 11

 

Tel: 272 935 460, 272 933 662

e-mail: info@kvp.cz

URL: www.kvp.cz

RAFTING CLUB HANDICAP

● sportovně-rehabilitačně-rekreační aktivity

● dospělí, děti i mládež (nejen tělesně postižení)

● Na Rokytce 1114/10
180 00  Praha 8

Tel: 603 456 560

 

URL: www.raftingclubhandicap.cz

SAOP - sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených

● integrace postižených dětí

● tábory

● volnočasové aktivity

● děti se zdravotním postižením

● rodiče postižených dětí

● Hurbanova 1285
142 00 Praha 4

 

Tel: 241 470 291, 723 473 339

 

URL: www.dic-saop.cz

SDRUŽENÍ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PŘI DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNĚ

● psychosociální rehabilitace lidí s DMO

● zdravotnická rehabilitace

● Informační a poradenské služby

● specializovaná raná péče

● lidé s DMO

● rodiny lidí s DMO

● Klientská 9,

110 00 Praha 1

 

Tel: 222 310 803, 222 310 805, 602 727 472

e-mail: sdmo@dmoinfo.cz

 

URL: http://dmoinfo.cz/

Sdružení pro rehabilitaci pohybově postižených dětí

● rehabilitace

● hendikepované děti

● Horáčkova 1096/2,

140 00, Praha 4


Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s.

● i osobní asistence

● všichni hendikepovaní

● Karlínské nám. 12
186 03 Praha 8

 

Tel: 224 815 915

e-mail: spsr.szdp@
braillnet.cz

Sportovní klub vozíčkářů

● sportovní aktivity pro tělesně postižené

● při Centru paraple

● všichni hendikepovaní

● Centrum Paraple
Ovčárská 471,

108 00 Praha 10 - Malešice

 

e-mail: info@skvpraha.org, monoski@skvpraha.org

 

URL:

www.skvpraha.org

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

● EUROKLÍČE

● rehabilitační pobyty (středisko Březejc)

● všichni hendikepovaní

● Karlínské nám. 12
186 00 Praha 8 - Karlín

 

Tel: 222 317 489

e-mail: info@svaztp.cz

 

URL: http://www.svaztp.cz/

UNIE ROSKA

● centra MS (multiple sclerosis)

● sociální práce

● ozdravné akce

● zájezdy, konference, výstavy, Den Roztroušené sklerózy

● vydavatelská činnost, časopis Roska,

● informační servis

● vzdělávání

● klubová činnost

● pacienti s diagnózou multiple sclerosis

● P.O. Box 38
120 00 Praha 2

 

Tel: 241 728 619

e-mail: roska@roska.eu

 

URL: www.roska.eu

 

Ohnivcova 16

147 00 Praha 4

 

Tel.: 266 712 511, 728 329 034

URL: www.roska-praha.cz

UŽITEČNÝ ŽIVOT

● volnočasové aktivity

● integrace

● mladí lidé s tělesným postižením

● U Slovanky 2440/5c

182 00 Praha 8 - libeň

 

Tel: 604 280 324, 602 217 407

e-mail: uzivot@uzitecny-zivot.cz

 

URL: http://www.uzitecny-zivot.cz/

 

 

 

 

 

 

Kontakty na jiné organizace (i mimopražské) najdete také na:

http://www.ligavozic.cz/ip/tisk.php?oblast=192&kraj=0 

 

 

Poslední aktualizace: Monika Plisková, srpen 2019

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5