Organizace zabývající se lidskými právy

 

human rightsAdresář úřadů, institucí a nestátních neziskových organizací působících v různých oblastech lidských práv.

 

 

 

 

 

 

 

Úřady a instituce působící v oblasti ochrany lidských práv

 

Název organizace

Činnost organizace

www stránky

Rada vlády ČR pro lidská práva

poradní orgán vlády ČR pro otázky ochrany lidských práv

www.vlada.cz

Veřejný ochránce práv - ombudsman

 

ochrana osob před jednáním úřadů a dalších státních institucí

 

www.ochrance.cz

Informační centrum OSN v Praze

koordinace činnosti OSN na ochranu lidských práv

www.osn.cz

 

 

NNO působící v oblasti ochrany lidských práv

                                                                                                                          

Název organizace

Činnost organizace

www stránky

Český helsinský výbor

sledování zákonodárné činnosti, monitoring stavu lidských práv,

poradenství,diskuze a semináře k lidským právům, informační činnost

helcom.cz

Člověk v tísni

podpora rozvoje občanské společnosti, vzdělávací projekty,

projekt „Jeden svět na školách",

humanitární projekty

www.clovekvtisni.cz

Amnesty International

kampaně za dodržování lidských práv

www.amnesty.cz

Liga lidských práv

 

monitoring a analýzy situace v oblasti LP,

informování veřejnosti

pomoc klientům, vzdělávání

www.llp.cz

Křesťanská  mezinárodní solidarita

nadkonfesijní organizace pro lidská práva

pomoc obětem náboženských represí, dětem a obětem katastrof

 

www.csi-cr.cz

                                      

Dětská práva

 

Sdružení zastánců dětských práv ČR

 

práva dětí

vzdělávací programy pro školy

dci.jeja.cz

UNICEF Česká republika

mezinárodní organizace na podporu práv dětí

pomoc dětem v nouzi

pomoc dětem při katastrofách

www.unicef.cz

 

Práva menšin

Sdružení pro integraci a migraci

právní asistence pro cizince, psycho-sociální asistence, SOS linka pro cizince

www.migrace.com

Centrum pro integraci cizinců

poradenství, pomoc při jednání s úřady, pomoc při hledání bydlení a zaměstnání

www.cicpraha.org

Slovo 21

boj proti rasismu a xenofobii, ochrana lidských práv, podpora vzdělávání Romů, integrace

 

www.slovo21.cz

 

Multikulturní centrum Praha

vzdělávací projekty, knihovna,infocentrum pořady pro veřejnost, publikace, výzkum, klub „Multikulti"

www.mkc.cz

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

diskriminace a rovné příležitosti, sanace rodin, bezplatná právní pomoc, státní občanství a program migrace, internetový portál diskriminace.cz

 

www.poradna-prava.cz

 


 

 

 

Další adresáře a kontakty

 

Domácí násilí

Adresář organizací

 

Obchodování s lidmi

Adresář organizací

 

Týrání a zneužívání dětí

Adresář organizací

 

Uprchlictví

Adresář organizací

 

Národnostní menšiny

Adresář organizací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Rada vlády pro záležitosti romské komunity

 

Xenofobie a rasismus

Adresář organizací

 

Zdravotní handicapy

Tělesné postižení

Zrakové postižení

Sluchové postižení

Mentální postižení

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

 

Rovné příležitosti žen a mužů

Rada vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů

Český helsinský výbor

Portál „Rovné šance"

Fórum 50 %

Česká ženská lobby

Gender Studies, o.p.s.

 

Práva seniorů

Český helsinský výbor

Domov Sue Ryder

 

Práva homosexuálů

Výbor pro sexuální menšiny

Občanské sdružení Code004

 

 

 

Zdroj: www.nicm.cz a weby jednotlivých organizací a institucí
Poslední aktualizace: Simona Fialová, srpen 2019

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2