Ošetřovné

 

bearOšetřování nemocného člena rodiny a péče o dítě mladší 10 let z důvodů taxativně vyjmenovaných v § 39 zákona o nemocenském pojištění, je důležitou osobní překážkou v práci (§ 191 zákoníku práce), kdy zaměstnanci při splnění stanovených podmínek náleží z nemocenského pojištění ošetřovné.

 

Tato dávka náleží zaměstnanci (muži i ženě), který nemůže pracovat, poněvadž musí:

 

 • ošetřovat nemocné dítě mladší než 10 let,
 • pečovat o dítě mladší než 10 let z důvodu, že:

          o dětské výchovné zařízení nebo škola bylo uzavřeno z nařízení příslušného orgánu,

          o dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči dětského výchovného zařízení nebo docházet do školy,

          o osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat,

 • ošetřovat jiného nemocného člena rodiny, jestliže jeho zdravotní stav vyžaduje nezbytně ošetřování jinou osobou.

 

Ošetřovné se poskytuje od 4. dne potřeby ošetřování (péče) po dobu 6 kalendářních dnů.

 

Ošetřovné se stanoví stejným způsobem jako nemocenské, včetně výše dávky 60 % denního vyměřovacího základu.

 

V témž případě ošetřování náleží podpora jen jednou a jen jednomu oprávněnému nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě ošetřování (péče) vystřídají. Vystřídání je možné jen jednou.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pro nárok na dávku musí být splněny následující podmínky:

 • trvání účasti na nemocenském pojištění (tj. zaměstnání) v době vzniku potřeby ošetřování (péče) člena rodiny; ošetřovné z ochranné lhůty ze zaniklého nemocenského pojištění nenáleží, 
 • žití ve společné domácnosti s ošetřovaným; tato podmínka se nevyžaduje při ošetřování (péči) dítěte ve věku do 10 let rodičem, 
 • ztráta započitatelného příjmu ze zaměstnání, ze kterého je ošetřovné poskytováno (dávka nenáleží za období, za které náleží zaměstnanci započitatelný příjem), 
 • uplatnění nároku na dávku předepsaným tiskopisem, který vystavuje příslušný ošetřující lékař, popř. dětské výchovné zařízení, do kterého dítě chodí.

Tato dávka nenáleží příslušníkům (tj. Policie ČR, Celní správa, Vězeňská služba, vojáci z povolání); domáckým zaměstnancům; zaměstnancům činným na základě dohody o pracovní činnosti; dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby; odsouzeným ve výkonu trestu odnětí svobody zařazeným do práce; žákům a studentům ze zaměstnání, které spadá výlučně do období prázdnin; zaměstnancům vykonávajícím zaměstnání malého rozsahu; zahraničním zaměstnancům; osobám samostatně výdělečně činným.

Zaměstnanci nevzniká nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo na rodičovský příspěvek. To neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, byla přijata do ústavní nebo lázeňské péče.

Ošetřovné se poživateli starobního nebo plného invalidního důchodu poskytuje nejdéle do dne, jímž končí zaměstnání.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 • Nárok na dávku uplatněte tiskopisem "Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)", který vystaví při onemocnění člena rodiny nebo osoby, která jinak o dítě pečuje, jeho (její) ošetřující lékař.
 • Pro výplatu ošetřovného za určité období je třeba na tiskopisu "Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)" osvědčit trvání potřeby ošetřování; tiskopis potvrdí ošetřující lékař.
 • V průběhu ošetřování (péče) je možné se jednou vystřídat, k tomu je nutné vyplnit tiskopis "Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)".

      Tiskopis si můžete stáhnout z internetových stránek České správy sociálního zabezpečení nebo si jej vyzvednout na okresních správách sociálního zabezpečení.

 • V případě nařízení karantény je příslušným lékařem, případně hygienikem, vystaven tiskopis "Potvrzení o nařízení karantény".
 • Prostřednictvím tiskopisu "Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény" lékař nebo hygienik osvědčuje skutečnost trvání karantény; na základě toho se pak vyplácí nemocenské za určité období.
 • Při uzavření dětského výchovného zařízení, do něhož dítě chodí, vystaví toto zařízení nebo orgán, který o uzavření rozhodl, tiskopis "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)".

 

Na které instituci životní situaci řešit

Nárok se uplatňuje u zaměstnavatele.

 

V případě sporu o dávku se obraťte na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (dále též "OSSZ"), v Praze na územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení (dále též "PSSZ") nebo na územní pracoviště Městské správy sociálního zabezpečení Brno (dále též "MSSZ"). Místní příslušnost OSSZ/ PSSZ/ MSSZ se řídí sídlem vašeho zaměstnavatele nebo sídlem mzdové účtárny.

 

Kontakty na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ naleznete ZDE

 

 

KALKULAČKA PRO VÝPOČET POČR

 
 
 
Pro NICM NIDM MŠMT zpracovala Mgr. Marion Täubnerová, leden 2010.
Zdroj: www.portal.gov.cz, www.mpsv.cz, www.cssz.cz
Aktualizace: Simona Fialová, únor 2018

Komentáře

nárok na POČR

Dobrý den, paní Hano.

Jednou z podmínek nároku na ošetřovné je žití ve společné domácnosti s ošetřovaným; (vypisuje se zde prohlášení, že žijí ve společné domácnosti, trvalý pobyt může být růzbný)  tato podmínka se nevyžaduje při ošetřování (péči) dítěte ve věku do 10 let rodičem.

Váš syn by tedy měl mít nárok na pobírání ošetřovného. Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, poněvadž musí:
 • ošetřovat nemocné dítě mladší než 10 let,
 • pečovat o dítě mladší než 10 let z důvodu, že:

          o dětské výchovné zařízení nebo škola bylo uzavřeno z nařízení příslušného orgánu,

          o dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči dětského výchovného zařízení nebo docházet do školy,

          o osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat,

 • ošetřovat jiného nemocného člena rodiny, jestliže jeho zdravotní stav vyžaduje nezbytně ošetřování jinou osobou.
Více informací získáte v článku výše. Také se můžete obrátit na okresní správu sociálního zabezpečení, v Praze na územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení nebo na územní pracoviště Městské správy sociálního zabezpečení Brno. Kontakty naleznete ZDE

S pozdravem M.Täubnerová

Národní informační centrum pro mládež

Národního institutu dětí a mládeže MŠMT

Na Poříčí 1035/4

11000 Praha 1


 

 

ošetřování člena rodiny

Dobrý den,

pokud máte se zaměstnavatelem uzavřen pracovně právní vztah, máte nárok na tzv. ošetřovné, na které "má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že musí ošetřovat nemocného člena domácnosti, nebo pečovat o zdravé dítě mladší 10 let z důvodů, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno". V průběhu pobírání ošetřovného byste nárok na nemocnenskou neměla, jelikož Vy sama byste byla považována za nemocnou. 

S podrobnostmi se obratťe na Českou správu sociálního zabezpečení 283 104 111, kde Vám zajisté odpoví na další otázky. S pozdravem K. Bobrovová 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5