Mít maturitu i učňovský list v jednom studiu? Dnes už ano!