Trestní odpovědnost za graffiti

Česká republika

Zákon č. 40/2009 Sb. 

§ 228 

Poškození cizí věci

(1)  Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí
   tak  na  cizím  majetku  škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím
   svobody  až  na  jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo
   jiné majetkové hodnoty.
 
(2)  Stejně  bude  potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká,
   pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou.
 
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
 
   a)  spáchá-li  čin  uvedený  v odstavci 1 nebo 2 na věci svědka, znalce
   nebo tlumočníka pro výkon jejich povinnosti,
 
   b) spáchá-li takový čin na věci jiného pro jeho skutečnou nebo domnělou
   rasu,  příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení,
   vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
 
   c)  spáchá-li  takový  čin  na  věci, která požívá ochrany podle jiného
   právního předpisu, nebo
 
   d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 
(4)  Odnětím  svobody  na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán,
   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.

 


 

 
 
Poslední aktualizace: Barbara Bělíková, únor 2018
Zdroj: portal.gov.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31