Jak byste znázornili "odcizení" nebo "cirkus"? Výstava studentských prací v NICM

Výstava klauzurních prací studentů VOŠONSPŠOZveme vás na procházku uměním, které vznikalo pod rukama studentů ze Střední průmyslové školy oděvní. Když se skloubí láska k umění s řemeslným citem pro materiál, perspektivu a barvy, vznikne koláž děl, která ve vás vyvolá celou řadu emocí a přiměje zamyslet se nad způsobem života lidí dneška. Leitmotivy výstavy jsou ODCIZENÍ a CIRKUS.

Vernisáž k výstavě se konala minulý čtvrtek v Národním informačním centru pro mládež a zahájilo ji houslové intermezzo.

Níže si můžete přečíst povídání o výstavě přímo od samotných aktérů.

 

Výstava klauzurních prací 2. ročníku VOŠON a SPŠO

Klauzurní léto 2017 - třída 2.B - Odcizení

Odcizení

Odcizení

Odcizení


Odcizení

Odcizení

Odcizení

Odcizení

Skupina S1  pod vedením MgA. Martin ŠÁROVEC

  • Geržová Eliška, Glaserová Adéla, Grieblová Anna, Kopsová Helena,  Matulová Lucia, Nguyen Kieu Anh, Petříková Eliška, Pomelnikova Anna , Richterová Josefina, Viková Sandra

Autorský obraz inspirovaný současnou malbou našich i světových umělců

Cílem zadání bylo rozvíjení vlastní umělecké kreativity studentů na základě koncepčního řešení daného úkolu. Studentky si prohloubily základy fantazijní a prostorové představivosti, včetně samotného řemesla i citu pro barevné řešení kompozice.

Samotnému obrazu předcházely desítky figurálních skic - "pohybovek", realizovaných formou kreseb, maleb i koláží, dále barevné figurální prostorové návrhy / inspirované mimo jiné dílem Neo Rauchem, SRN/, včetně předfinálních návrhů k autorským obrazům. Výběr v portfóliích byl zredukován na ty nejvýraznější práce každé studentky.

V dnešní době hraje úloha médií / rozhlas, TV, internet, sociální sítě/ nezanedbatelnou roli v našich životech. Je to na jednu stranu příjemné a pohodlné, když se každý pravidelný interval dozvídáme o slevách, politické situaci, počasí až po vtíravý bulvár. Média nám ale čím dál více zaplňují náš soukromý život i volný čas, mobil a sociální sítě se čím dále více stávají " fetišem doby", drogou, bez které si nedovedu svůj život představit. Off Line či Black Out straší lidi více, než stále se zmenšující zásoby vod ve světě.Máme tendenci o sobě cokoliv říci na internetu, ale při živém setkání s osobami býváme nesví. Křečovitě se usmíváme do selfíček, ale v nitru nám něco schází, možná empatie, možná dokonce lidskost.Přichází ODCIZENÍ...

Studentky měly nelehký úkol, přetransformovat téma Odcizení v současném světě, jak jej vnímají ony a zároveň se volně inspirovat díly umělců, jenž se tomuto smutnému fenoménu více či méně věnují / Neo Rauch, Michael Borremans, Daniel Pitín atd./.

Myslím si ale, že studentky se ve většině případů chopily tohoto zadání zodpovědně a svědomitě. Snad jim tento úkol pomohl se zdokonalit jak po řemeslné, tak i po tvůrčí i lidské stránce ve smyslu filozofické reflexe...

Skupina S2 pod vedením PaedDr. Vladimíra Wagnera

  • Hrubanová Karolína, Kudělásková Markéta, Martincová Natálie, Nováková Kristýna, Obořilová Kateřina, Pokorná Adéla, Shrbená Veronika, Šeflová Petra, Šimonová Karolína, Žižková Klára, Felbaba Mariya , Schmidtová Monika, Komanická Zina

Kromě ekonomické definice je odcizení psychický stav, jehož projevy jsou osamocení i vzdalování od sebe sama, své identity, svého prostředí a svých bližních, nuda, zoufalství a bezmocnost, pocit ztráty kontroly nad realitou. Naše studentky akcentovaly problém odcizení člověka jeho přírodní podstatě. Technika přebírá vládu nad našimi životy, dochází k postupné devastaci přírody i lidství jako takového.

V naše případě se řada prací vztahuje k tématu postupného vytlačování přírody z měst i života. Mladík obklopený výdobytky současných technologií se sám mění v stroj. Přírodu mu připomíná jen malý obrázek na stěně – ale ani to není příroda, jen reprodukce. Nevaruje ho ani symbolická číslice na displeji budíku – 23.55, tedy za 5 minut 12.

Z přírody zbývá osamělá pampeliška uprostřed malého trávníku.

Člověk uniká před technikou do samoty horských velikánů, v přírodě se zjevují technická monstra neznámého účelu.

Nakonec i člověk sám se mění v arcimboldovského robota složeného ze současných komponentů. Zbývají z něj jen hrůzou vytřeštěné oči.

Úkolem člověka je bránit svou přírodní podstatu. Pokud návštěvníky vedly obrazy k úvaze nad problémem odcizení se svému lidství, splnily klauzury svůj účel.

Klauzurní léto 2017 - třída 2.S - CIRKUS

Cirkus

Cirkus

Cirkus

Další ochutnávka: http://imgur.com/aVQT8Bs

Třída 2.S pod vedením MgA. Matre Křížová Kristina

  • Berdychová Eliška, Dvořáková Monika, Kryšpinová Helena, Lesová Julie, Nováková Tereza, Oravcová Markéta, Ovčiak Michal, Šváchová Magdalena

Tématem závěrečných klauzur 2. ročníku oboru Scénické a výstavní tvorby je CIRKUS.

Cirkus většinou označuje kočovné společenství umělců. Putovní představení se obvykle konají v  manéži, kruhové aréně pod velkým stanem – šapitó.

Dále také takto bývá v přeneseném smyslu označována výrazná či bouřlivá (společenská) událost – např. předvolební boj byl velký cirkus apod.

Studenti se měli nad tímto „slovem“  zamyslet –  hledat historické prameny a jiné spojitosti a synonyma. Najít podstatu slova :

Cirkus - show, šapitó/manéž– dále – ILUZE, CHAOS, KOMUNITA, KRUH, KLAUN, POHYB, AKROBACIE, KLECE, PŘETVÁŘKA ATD.

Vzhledem k oboru, který studují měli vytvořit spíše „obrazný prostor“ – přirovnání k dnešnímu světu, k jejich světu, jak ho oni vidí. Měli nelehký úkol, jak CIRKUS přetransformovat : Cirkus/ Svět - přetvořit toto vše do prostorové vize a najít jakousi filozofickou spojitost .

Fotografie z vernisáže

Vernisáž

Vernisáž

Vernisáž

Vernisáž

Vernisáž


Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní v Praze 7, Jablonského  3

Škola nabízí studium zaměřené na návrh a tvorbu oděvů formou nejen středoškolského, ale i vyššího odborného studia – jako jediný vzdělávací subjekt v ČR.

Úspěšnost řady absolventů v praxi dokazuje, že úroveň poskytnutého vzdělání umožňuje dobrý start k seberealizaci nejen v oboru odívání. Do budoucna je cílem školy navázat na historickou tradici studia oděvu a rozšířit profesní přípravu absolventů SOŠ v kategoriích vizáž, styl a modeling. Pro vyšší odborné studium je připravena transformace programu oděvního návrhářství na modulární systém s kreditním hodnocením podle Evropského systému přenosných kreditů ECTS a rozšíření zaměření na scénický kostým.


Pro NICM vložila Jana Beničáková, červen 2017

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
1