Změna jména a příjmení

podpisNa základě žádosti fyzické osoby příp. jejího zákonného zástupce lze u příslušného matričního úřadu změnit její jméno/jména nebo příjmení. Podrobnější informace, jak postupovat naleznete v článku.

Právní úprava změny jména a příjmení je obsažena v zákoně č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení (§ 72 a násl.)

Povolení změny

 •  Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.
 •  Změna se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. 
( s doloženým potvrzením poskytovatele zdravotních služeb se změna jména povolí osobě, u které byla zahájena nebo dokončena léčba pro změnu pohlaví)
 •  Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

Fyzické osobě, která není občanem, lze povolit změnu jména nebo příjmení, jen má-li povolen trvalý pobyt nebo jí byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona

Kde žádat

 • matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu nebo poslednímu trvalému pobytu žadatele v ČR
 • u nezletilého dítěte matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu
 • Úřad městské části Praha 1, pokud u žadatele či nezletilého dítě takový pobyt není,
 • jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, zapsáno.

Co předložit

 • vaše současné jméno a příjmení (případně rodné příjmení),
 • datum a místo narození,
 • datum a místo uzavření manželství,
 • rodné číslo,
 • místo vašeho trvalého pobytu,
 • jméno, příjmení, datum a místo narození vašeho manžela a nezletilých dětí, pokud se změna vztahuje i na ně,
 • vaše státní občanství,
 • důvod, proč chcete změnit jméno či příjmení,
 • jméno či příjmení, které si chcete zvolit.

Formulář: ZDE

Poplatky

Výše poplatku není jednotná a balancuje mezi částkami 100 a 1000,- Kč. Záleží zejména na důvodu, proč ke změně dochází.

100,->

 • při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného
 • při povolení změny příjmení na dřívější příjmení
 • při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí

1000,-> v ostatních případech

Osvobození od poplatku se týká případů změny pohlaví, nebo rozvodu, kdy rozvedená osoba příjimá zpět své dřívější příjmení. Také v případech dvojího občanství je bez poplatku možná změna jména na podobu, která odpovídá právu a tradici druhého státu, jedná-li se o členský stát EU.

Zdroje:www.mesec.czwww.mvcr.czwww.zakonyprolidi.cz
Vložila: Simona Fialová, květen 2019

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2